Teze disertační práce

 • Téma disertační práce:
 • Autor:
 • Školitel:
 • Studijní obor:
 • Úvod (2 – 4 strany):
  • Stručné vymezení problematiky
  • Cíle disertační práce
  • Základní metody práce
 • Současný stav zkoumané problematiky (10 – 12 stran):
  • Základní popis zkoumaného problému v právní úpravě
  • Přehled odborných názorů na danou problematiku
 • Záměr disertační práce (3-4 strany):
  • Podrobnější vymezení cílů disertační práce; stanovení ověřované hypotézy
  • Vymezení směrů dalšího zkoumání problematiky
 • Seznam literatury

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.