| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Úspěšná reprezentace studentů PrF MU v Česko-slovenské právnické soutěži

V návaznosti na fakultní kolo proběhl již třetí ročník celostátního, resp. česko-slovenského, kola soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ). V rámci rotujícího pořadatelství uspořádala česko-slovenské kolo v roce 2013 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Akce pod názvem Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci se konala ve dnech 19. a 20. září 2013 pod záštitou děkanky PrF UPOL, přičemž do soutěže bylo odevzdáno celkem 52 prací ze čtyř českých a čtyř slovenských vysokých škol, PrF MU byla zastoupena 9 soutěžními pracemi. Studenti soutěžící za Právnickou fakultu MU zajistili pro fakultu velmi kvalitní reprezentaci (dvě 2. místa, dvě 3. místa).

Ocenění studenti PrF MU a témata jejich prací:

Sekce A:Ústavní právo, lidská práva, společenské vědy (politologie, ekonomie), teorie práva

Petr Coufalík, Markéta Dostálová – 2. místo

Ustanovování zástupce v občanskoprávním řízení a soudním řízení správním a jejich zhodnocení ve světle práva na právní pomoc dle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod

Marcela Kašpárková – 3. místo

Ústavnost české právní úpravy a praxe ve vztahu k tzv. domácím porodům

SEKCE B: Evropské právo, mezinárodní právo veřejné

Martin Švec – 2. místo

Právní obhajoba útoku IDF na syrský konvoj

SEKCE C: Soukromé právo (občanské hmotné, obchodní, pracovní, rodinné)

Veronika Zhejbalová – 3. místo

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

SVOČ

SVOČ 2

SVOČ 3

SVOČ 4

SVOČ 5


nahoru