Rekonstrukce Právnické fakulty MU přinesla mimo jiné nalezení základního kamene univerzity

Při rekonstrukci budovy právnické fakulty byl nalezen Základní kámen Právnické fakulty Masarykovy univerzity a tím i kdysi plánovaného univerzitního kampusu pod Kraví horou. Kámen ležel nedotčený v zemi 86 let. Dle historických pramenů se obřad slavnostního pokladení kamene konal za účasti prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka dne 9. června roku 1928.

Budova právnické fakulty měla být podle prvorepublikových plánů první stavbou z plánovaného univerzitního městečka. Škola totiž už v době svého vzniku v roce 1919 narážela na prostorové potíže – v Brně tehdy nebyl dostatek vhodných prostor pro výuku. Na právnickou fakultu měla navázat výstavba přírodovědecké, filozofické a lékařské fakulty či rektorátu, kvůli nedostatku financí, způsobeném meziválečnou hospodářskou krizí, ale z původní myšlenky sešlo. Podle plánů architekta Aloise Dryáka tak byla dokončena pouze první z plánovaných staveb. Na přednášky sem budoucí právníci začali docházet v roce 1932.

Při otevření schránky uvnitř kamene byly objeveny dobové noviny a dvě listiny psané na pergamenu, přičemž u jedné z nich se předpokládá, že jde o listinu podepsanou prezidentem Masarykem. Univerzita sice v archivu má její kopii, ta je ale bez státníkovy signatury. Listiny budou restaurovány a originály budou uloženy v univerzitním archivu. Kámen bude vystaven v nové knihovně právnické fakulty. Právnická fakulta též nechá zhotovit kopii podepsané listiny, přičemž tato bude umístěna rovněž v nové knihovně.

O události byla informována široká veřejnost prostřednictvím českých médií:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech/314281381990627/video/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/278486-zakladni-kamen-pravnicke-fakulty-ukryval-listiny-zrejme-s-masarykovym-podpisem/

http://brno.idnes.cz/zakladni-kamen-masarykovy-univerzity-dh2-/brno-zpravy.aspx?c=A140627_203832_brno-zpravy_mich

Shrnutí ohlasů médií k vyjmutí pamětní listiny ze základního kamene univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.