| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Úspěch Právnické fakulty MU u Grantové agentury ČR

Právnická fakulta MU je druhou nejúspěšnější fakultou v poměru podaných a přijatých žádostí u Grantové agentury ČR na rok 2017. S úspěšností 60 % dosáhla téměř dvojnásobku průměru, který činí 33,1 %. Právnická fakulta MU tak získala nejvíce projektů ze všech právnických fakult v České republice.

Gratulujeme našim vědcům, kteří získali tyto granty, Radimu Polčákovi, Martinu Škopovi, Ladislavu Vyhnánkovi, Matěji Myškovi, Pavlu Salákovi a Tereze Kyselovské!

Více informací o úspěchu celé Masarykovy univerzity a hodnocení jednotlivých fakult najdete na: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/8572-vyzkumnici-z-muni-ziskali-322-milionu-od-grantove-agentury

 

Fond rozvoje MU

V soutěži Fondu rozvoje Masarykovy univerzity na podporu projektových záměrů na rok 2017 se Právnická fakulta umístila mezi fakultami MU v úspěšnosti na druhém místě. Z patnácti podaných žádostí jich bylo vybráno jedenáct, úspěšnost tedy činila 73,33 %. První v soutěži skončila Fakulta informatiky se 100% úspěšností, ta však podávala pouhé tři projekty.

Seznam podpořených projektů Právnické fakulty MU:

 • Nové soukromé právo v komparativních souvislostech, doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
 • Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií, JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
 • Sociologické aspekty veřejné správy, doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
 • Právo civilního letectví, Mgr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.
 • Prohloubení praktických aspektů ve výuce předmětů NP201Zk Činnost veřejné správy a MV923K Diskreční pravomoc veřejné správy, doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • Workshopy pro akademickou průpravu účastníků SVOČ, JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
 • Veřejné finance a fiskální právo, JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. 
 • Private International Law and Intellectual Property Rights, JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
 • Letní škola práva životního prostředí, Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
 • Vytvoření předmětu International Commercial Arbitration, JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
 • Rozvoj vědecko-výzkumných kompetencí doktorských studentů, doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.


Všem řešitelům gratulujeme!

 


nahoru