| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

University of Lima, Faculty of Law & Právnická fakulta MU

Právnická fakulta MU a University of Lima, Faculty of Law

vypisují

výběrové řízení

na dva jednosemestrální stipendijní studijní pobyty na

University of Lima, Faculty of Law
v jarním semestru ak. roku 2017/2018

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti, kteří jsou v současné době ve 3. a 4. ročníku magisterského studia PrF MU a mají výbornou znalost angličtiny; student navíc prokáže znalost španělského jazyka, a to předložením potvrzení o znalosti jazyka, resp. vložením příslušného potvrzení do elektronické přihlášky v IS MU. Ve výběrovém řízení bude mimo jiné zohledněn studijní průměr, absolvování odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce a motivace k zahraničnímu pobytu vyjádřená v motivačním dopise.

Termíny

V angličtině řádně vyplněné přihlášky (na PC) odevzdejte v elektronické formě prostřednictvím aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU

 

do neděle 21. května 2017.

Na přihlášky odevzdané po tomto datu a na přihlášky neúplné nebude brán zřetel.

Na základě řádně odevzdaných přihlášek bude proveden užší výběr (shortlist) uchazečů, kteří budou pozváni na pohovor v termínu, který jim bude upřesněn e-mailem.

Seznam uchazečů vybraných pro pohovor bude uveřejněn nejpozději v pátek 26. května 2017 na nástěnce Oddělení pro zahraniční vztahy PrF MU a na webových stránkách oddělení.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
děkanka Právnické fakulty MU


nahoru