| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Na právnické fakultě vznikla cvičná soudní síň

Dne 3. 10. 2017 byly slavnostně zpřístupněny zrekonstruované prostory Právnické fakulty v 1. NP na jižní straně budovy (místnosti 038 – 043). Díky rekonstrukci vznikly celkem tři nové seminární místnosti, které se budou využívat například pro dovednostní předměty nebo pro výuku vedenou zahraničními vyučujícími. Opravila se také učebna pro 85 lidí a zasedací místnost. Učebny jsou navržené a vybavené nábytkem tak, aby se v nich dalo vyučovat moderními metodami - třeba uspořádat židle do kruhu nebo po pracovních skupinách.

Z původních nevyhovujících kancelářských prostor vznikla během léta i cvičná soudní síň, která je vybavená záznamovým zařízením umožňujícím nahrávat probíhající proces a následně ho vyhodnotit pro potřeby výuky.

 


nahoru