| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Unie podnikových právníků ČR pořádá v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity

13. ročník konference „Právnický podzim“

25. října 2017 na Právnické fakultě MU v Brně

která je určena podnikovým právníkům České a Slovenské republiky a zaměřuje se na aktuální právní témata včetně evropských.

 

Časový a odborný program:

9:00 - 9:55
Příjezd účastníků, prezence

10:00 - 10:10
Úvodní slovo – JUDr. Marie Brejchová, LL.M. -  prezidentka UPP ČR

10:10 - 11:15
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
zástupkyně vedoucí Katedry správní vědy a správního práva PrF MU v Brně
Vybrané změny, které přináší novela stavebního zákona ve vztahu k řízením podle stavebního zákona

11:25 – 12:30
JUDr. Tomáš Lichovník
soudce Ústavního soudu
Řízení před Ústavním soudem

12:30 – 13:30              oběd

13:30 – 14:35
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
docent Katedry právní teorie PrF MU v Brně
Právní myšlení a ideologie

14:45 – 15:50
JUDr. Lukáš Hadamčík
asistent Katedry občanského práva PrF MU v Brně
Aktuální otázky nájmu bytu a prostor sloužících podnikání

 

Změna programu vyhrazena.

 

Organizační informace:

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu:       https://goo.gl/forms/sQshWjCtzsAoM5Dj2
nejpozději do 19. 10. 2017

 

Místo konání - Právnická fakulta Masarykovy univerzity

místnost č. 109 a 110, Veveří 70, 611 80 Brno

                                   

Účastnický poplatek za konferenci:

Pro členy UPP ČR činí 1.290,- Kč bez DPH
Pro nečleny činí 1.690,- Kč bez DPH
Hosté ze Slovenské republiky 1.690,- Kč bez DPH

Stravování – je zajištěno v místě konání konference.


nahoru