| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

První rok činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Termín: 15. června 2018

Abstrakt: 1. ledna 2017 vstoupila v platnost rozsáhlá novela několika zákonů, jejímž cílem bylo zvýšení transparentnosti hospodaření politických stran a hnutí. Spolu se zavedením řady pravidel zejména pro vedení volebních kampaní bylo zásadní novinkou rovněž zřízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kterému bylo svěřeno široké spektrum pravomocí v oblasti výstižně vymezené jeho názvem.
ÚDHPSH nedostal čas na klidný vznik a „zaběhnutí“, neboť již v prvním roce činnosti musel kromě každoroční pravidelné agendy čelit výzvám v podobě dozoru nad kampaní před volbami do Poslanecké sněmovny a hned poté nad volební kampaní prezidentskou, o doplňujících volbách do Senátu nemluvě. Byl tudíž nucen si stanovit a poté aplikovat standardy a pravidla dobré praxe, vycházející a pokud možno odpovídající (obecné) zákonné úpravě. Jinak řečeno, ač ÚDHPSH stále nepřekročil kojenecký věk, rychle se stal plnohodnotným subjektem veřejné moci a významně ovlivňuje situaci v oblasti vedení politických kampaní a obecně hospodaření politických stran a hnutí.
Cílem pořádané jednodenní odborné konference je analyzovat pozadí ÚDHPSH a jeho činnost v uplynulém období. Jedná se o téma bytostně multidisciplinární a tomu odpovídá též složení vystupujících, jež bylo vedeno snahou o diverzitu jak z hlediska odborného zaměření, tak i profesního pozadí řečníků. Doufáme, že zvolená koncepce a dostatek času na diskuze přispěje k naplnění hlavního důvodu setkání – živé výměně názorů mezi (nejen aktivními!) účastníky konference.

Předběžný program

• Panel 1: Širší souvislosti a východiska působení ÚDHPSH

• Panel 2: Podmínky efektivního vedení volební kampaně: jak moc jsou peníze důležité?
• Panel 3: Pohled zevnitř a zvenku – hospodaření politických stran a hnutí a činnost ÚDHPSH
• Kulatý stůl: Závěrečná reflexe a výhled do dalších let

Program bude v nejbližší době doplněn o přednášející.


nahoru