| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Slavnostní křest knihy "Trestní právo (stále) v pohybu"

V květnu letošního roku oslavil významné životní výročí prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., jeden z nejvýznamnějších představitelů oboru trestního práva, respektovaný pedagog i vědecká autorita doma i v zahraničí, emeritní profesor Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Katedra trestního práva PrF MU uspořádala při této mimořádné příležitosti poctu vědecké a pedagogické práci a dílu pana profesora. Publikace vyšla pod názvem „Trestní právo (stále) v pohybu". Pocta Vladimíru Kratochvílovi k 70. narozeninám“ jako projev uznání a úcty jubilantovi a přispěli do ní významní představitelé oboru trestního práva, dalších právních oborů i neprávních vědních disciplín.

Slavnostní křest knihy proběhl na právnické fakultě ve středu 23. května 2018.

Fotogalerie z akce

Kniha

 

 


nahoru