Informace o průzkumu betonových konstrukcí v budově

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme obdrželi oficiální zprávu z průzkumu složení a kvality betonových konstrukcí v celé budově, který byl nařízen v souvislosti s havarijní situací velkých učeben. Zpráva potvrdila výskyt problematických hlinitanových betonů jen a pouze ve stropech velkých učeben č. 030 a 034. V ostatních částech budovy se tento materiál nevyskytuje. Mimo jiné zpráva doporučuje zesílení některých stropních konstrukcí, které jsou z méně kvalitního železobetonu, nicméně se nejedná o havarijní stav a budeme připravovat opatření v rámci standardních oprav budovy.

V této souvislosti budou od 3. 9. 2018 zahájeny zajišťovací práce na problematických stropech, v učebnách 030 a 034 bude umístěna celoplošná dřevěná podpůrná konstrukce. Práce si vyžádají jistou míru hluku, prachu a omezení pohybu v dotčeném prostoru, a to odhadem 2,5 měsíce. Budeme se snažit minimalizovat zásah do výuky, nicméně bychom Vás chtěli poprosit o pochopení a toleranci. Celková rekonstrukce bude zahájena v r. 2019 po získání všech povolení, zajištění finančních prostředků a výběru dodavatelské firmy. 

Menza bohužel zůstane uzavřena až do ukončení celkové rekonstrukce velkých učeben.

Blanka Přikrylová
tajemnice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.