| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Křest knihy Věcná práva

Dne 26. 9. 2018 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity konal slavnostní křest učebnice Věcná práva od kolektivu autorů vedených JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., kterou aktuálně vydalo nakladatelství C. H. Beck. Učebnice je vhodná pro přípravu studentů zejména v kurzech občanského práva hmotného a pozemkového práva (obsahuje i podrobnou pasáž věnovanou katastru nemovitostí) a je zpracována již na podkladě občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014. Použitelná je však i pro zájemce z právní praxe. Na učebnici se významně podíleli členové katedry občanského práva JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. a JUDr. Petr Coufalík.

 

 Křest knihy


nahoru