| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

den otevřených dveří

Právnická fakulta Masarykovy univerzity si dovoluje pozvat všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se koná 10. 1. 2019 v 15.00 hod. v aule.

Program Dne otevřených dveří:

  • prezentace proděkana fakulty o možnostech studia a o přijímacím řízení
  • informace o Přípravném kurzu k přijímačkám a o možnostech celoživotního vzdělávání
  • představení fakulty z pohledu studentů
  • návštěvníci si budou moci odnést informační brožuru o přijímacím řízení na PrF a zvláštní číslo univerzitního měsíčníku určeného uchazečům o studium na MU

 


nahoru