Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje

výběrové řízení
na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu

ERASMUS+
pro studenty doktorského studia
v akademickém roce 2019/2020

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

  • uchazeč je v současné době studentem 1. až 3. ročníku doktorského studijního programu,
  • uchazeč není zapsán do semestru podzim 2018 podmíněně,
  • uchazeč přiloží k přihlášce do výběrového řízení doklad o znalosti příslušného jazyka,
  • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ a který se ze studijního pobytu odhlásil.

Jak se přihlásit do výběrového řízení:

  • uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu, a to bez preferencí,
  • přihlášku je třeba osobně odevzdat nejpozději 15. 2. 2019 do 12 hod. Bc. Anně Tomenendalové na Oddělení pro zahraniční vztahy, místnost 127, nebo ve stejném termínu podepsanou a naskenovanou zaslat emailem na adresu anna.tomenendalova@law.muni.cz.

Průběh výběrového řízení:

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu kreditů získaných v doktorském studijním programu na PrF MU ke dni 15. 2. 2019. V případě rovnosti kreditů rozhoduje studijní průměr ke dni 15. 2. 2019.

 

V Brně dne 24. ledna 2019

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
děkanka Právnické fakulty MU

Přílohy

  1. Seznam univerzit
  2. Přihláška

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.