100. výročí založení Právnické fakulty Masarykovy univerzity

V letošním roce si připomínáme 100 let od založení Masarykovy univerzity, která byla zřízena jako druhá česká univerzita zákonem
ze dne 28. ledna 1919 č. 50 Sb. z. a nař.

ZÁKON

ze dne 28. ledna 1919, čís. 50 Sb. z. a nař.,

kterým se zřizuje druhá česká universita.

Na základě usnesení Národního shromáždění se nařizuje:

§1 V Brně zřizuje se československá státní "Masarykova universita" o čtyřech fakultách: právnické, lékařské, přírodovědecké a filosofické.

§2 Fakulta právnická prvním ročníkem, fakulta lékařská prvním a druhým ročníkem budiž zřízena počátkem studijního roku 1919-20, fakulta přírodovědecká a filosofická nejpozději počátkem studijního roku 1921-22.

§3 Konečné umístění a výprava nové university, jejich všech ústavů a klinik ve vhodných budovách k účelu tomu vybudovaných staniž se nejdéle do roku 1930.

§4 Ministerstvo školství a nár. osvěty se zplnomocňuje, aby vyslechnuvši poradní sbor pro vysoké školy při něm zřízený, vydalo pro dobu počáteční potřebná  nařízení.

§5 Provedení tohoto zákona ukládá se vládě.

§6 Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude vyhlášen.

T.G. Masaryk v. r.

Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.

Dr. Stránský v. r.                       Dr. Rašín v. r.

Stříbrný v. r.                  Habermann v. r.

Dr. Vrbenský v. r.                      Staněk v. r.

Dr. Winter v. r.                          Dr. Zahradník v. r.

Dr. Hruban v. r.

Budova právnické fakulty se stala prvním a jediným realizovaným objektem projektovaného areálu Masarykovy univerzity na Kraví hoře. Na budovu právnické fakulty měly navazovat budovy rektorátu a filozofické fakulty, přilehlý svah Kraví hory měl být zastavěn pavilony lékařské a přírodovědecké fakulty. Realizaci projektu zabránila hospodářská krize na počátku 30. let. Budova právnické fakulty byla postavena v letech 1928-1933, položení základního kamene se uskutečnilo 9. června 1928 a slavnostního ceremoniálu se zúčastnil prezident republiky T. G. Masaryk. Základní kámen byl znovuobjeven při rekonstrukci knihovny v roce 2014.

Popřejte fakultě ke 100. výročí
https://is.muni.cz/go/muniprf100

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.