I. ročník

přednáška

seminář

zápočet

kolokvium

cvič.

zkouš.

kredity

garant

 

 

I. semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

CM103Zk

Právní dějiny

2

0

 

 

zk

3

Vojáček

CM103Z

Právní dějiny

0

1

zpt

 

 

2

Vojáček

CM104Z

České a československé právní dějiny – seminář

0

2

zpt

 

 

3

Kadlecová

CM104Zk

České a československé právní dějiny

2

0

 

 

Zk

3

Kadlecová

CM106

Římské právo I

2

0

 

 

 

 

Židlická

CM121Zk

Státověda

2

0

 

 

zk

4

Svatoň

****

Jazyk I.l ****

0

2

zpt

 

 

2

****

CM115Z

Teorie práva – cvičení

0

0

zpt

1

 

2

Harvánek

CM113Z

Teorie práva – seminář

0

2

zpt

 

 

3

Harvánek

CM113Zk

Teorie práva

2

0

 

 

Zk

4

Harvánek

 

součet

15

8

7

 

5

26

 

 

CM108Z

Němčina pro právníky

 

 

 

 

 

             Šrámková

CM111Z

Angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

             Katrňáková

 

 

 

II. semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

CM203Z

Římské právo II – seminář

0

2

zpt

 

 

3

Židlická

CM203Zk

Římské právo II

2

0

 

 

zk

5

Židlická

CM212Z

Sociologie práva – seminář

0

1

zpt

 

 

2

Večeřa

CM212Zk

Sociologie práva

2

0

 

 

Zk

2

Večeřa

CM213Z

Ústavní právo I

2

1

zpt

 

 

4

Filip

CM214Z

Občanské právo I

2

1

zpt

 

 

4

Fiala

CM215Zk

Evropské právo I

2

0

 

 

Zk

3

Týč

CM206Z

Základy ekonomie I

2

1

zpt

 

 

3

Blažek

CM216Z[1]

Filozofie pro právníky – seminář

0

1

zpt

 

 

2

Machalová

CM216Zk1

Filozofie pro právníky

2

0

 

 

Zk

3

Machalová

CM218Z1

Dějiny právního myšlení – seminář

0

1

zpt

 

 

2

Škop

CM218Zk1

Dějiny právního myšlení

2

0

 

 

Zk

3

Škop

*****

Jazyk I.2

0

2

zpt

 

 

2

****

 

součet

8

8

5

 

3

38

 

Celkem za I. ročník + souborná zkouška (3)

 

 

 

 

 

64

 

CM207Z

Jazyk I.2 - němčina pro právníky

 

 

 

 

 

                 Šrámková

CM210Z

Jazyk I.2 - angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

                   Katrňáková

 

Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

CMV213K

Moderní právní dějiny

2

0

k

 

 

3

Vlček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM219BZk

Souborná zkouška-Teorie práva, Římské právo, Státověda a vývoj politického myšlení

      3

                             

 

 

 


II. ročník

přednáška

seminář

cvičení

zápočet

kolokvium

zkouška

kredity

garant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

CM301Z

Základy ekonomie II – cvičení

0

0

1

zpt

 

2

Blažek

CM301Zk

Základy ekonomie II

2

0

 

 

zk

2

Blažek

CM302Z

Management – cvičení

0

 

1

zpt

 

2

Vágner

CM302Zk

Management

2

0

 

 

zk

2

Vágner

CM310Zk

Ústavní právo II

2

 

 

 

Zk

4

Filip

CM310Z

Ústavní právo II seminář

 

1

 

zpt

 

2

Filip

CM311Z

Občanské právo II

2

0

2

zpt

 

5

Fiala

CM312K

Cvičení z Právní informatiky[2]

 

 

1

k

 

3

Spáčilová

*****

Jazyk I.3****

0

2

 

zpt

 

2

****

CM306Z

Jazyk I.3 - němčina pro právníky

 

 

 

 

 

 

Šrámková

CM308Z

Jazyk I.3 - angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

 

Katrňáková

 

součet

10

6

1

6

3

20

 

 

IV. semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

CM404Z

Pracovní právo I

2

1

zpt

 

 

4

Galvas

 

CM405Z

Obchodní právo I

2

1

zpt

 

 

4

Pokorná

 

CM410Zk

Občanské právo III

2

 

 

 

Zk

6

Fiala

 

CM410Z

Občanské právo III cvičení

 

 

2

zpt

 

3

Fiala

 

CM411Zk

Psychologie pro právníky

2

 

 

 

Zk

3

Houbová

 

CM411Z

Psychologie pro právníky seminář

 

1

 

zpt

 

2

Houbová

 

CM412Zk

Politologie

2

 

 

 

Zk

3

Kroupa

 

CM412Z

Politologie seminář

 

1

 

zpt

 

2

Kroupa

 

CM413Z

Občanské právo procesní I

2

1

 

zpt

 

4

Stavinohová

 

CM414K

Cvičení z Právní informatiky[3]

 

 

1

k

 

3

Spáčilová

 

****

Jazyk I.4****

0

2

 

 

zk

3

****

 

 

součet

10

8

6

 

3

29

 

 

 

součet za II. ročník

 

 

 

 

 

49

 

 

                         

 

 [1] Student je povinen si vybrat jeden z předmětů – Filozofie pro právníky nebo Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, je mu jeden započten jako povinně volitelný.

[2] Předmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Znovu je vypisován v období jaro. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou Povinně volitelného předmětu.  

[3] Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.