| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

 


I. ročník

přednáška

seminář

zápočet

kolokvium

cvič.

zkouš.

kredity

garant

 

 

I. semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

CM103Zk

Právní dějiny

2

0

 

 

zk

3

Vojáček

CM103Z

Právní dějiny

0

1

zpt

 

 

2

Vojáček

CM104Z

České a československé právní dějiny – seminář

0

2

zpt

 

 

3

Kadlecová

CM104Zk

České a československé právní dějiny

2

0

 

 

Zk

3

Kadlecová

CM106

Římské právo I

2

0

 

 

 

 

Židlická

CM121Zk

Státověda

2

0

 

 

zk

4

Svatoň

****

Jazyk I.l ****

0

2

zpt

 

 

2

****

CM115Z

Teorie práva – cvičení

0

0

zpt

1

 

2

Harvánek

CM113Z

Teorie práva – seminář

0

2

zpt

 

 

3

Harvánek

CM113Zk

Teorie práva

2

0

 

 

Zk

4

Harvánek

 

součet

15

8

7

 

5

26

 

 

CM108Z

Němčina pro právníky

 

 

 

 

 

             Šrámková

CM111Z

Angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

             Katrňáková

 

 

 

II. semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

CM203Z

Římské právo II – seminář

0

2

zpt

 

 

3

Židlická

CM203Zk

Římské právo II

2

0

 

 

zk

5

Židlická

CM212Z

Sociologie práva – seminář

0

1

zpt

 

 

2

Večeřa

CM212Zk

Sociologie práva

2

0

 

 

Zk

2

Večeřa

CM213Z

Ústavní právo I

2

1

zpt

 

 

4

Filip

CM214Z

Občanské právo I

2

1

zpt

 

 

4

Fiala

CM215Zk

Evropské právo I

2

0

 

 

Zk

3

Týč

CM206Z

Základy ekonomie I

2

1

zpt

 

 

3

Blažek

CM216Z[1]

Filozofie pro právníky – seminář

0

1

zpt

 

 

2

Machalová

CM216Zk1

Filozofie pro právníky

2

0

 

 

Zk

3

Machalová

CM218Z1

Dějiny právního myšlení – seminář

0

1

zpt

 

 

2

Škop

CM218Zk1

Dějiny právního myšlení

2

0

 

 

Zk

3

Škop

*****

Jazyk I.2

0

2

zpt

 

 

2

****

 

součet

8

8

5

 

3

38

 

Celkem za I. ročník + souborná zkouška (3)

 

 

 

 

 

64

 

CM207Z

Jazyk I.2 - němčina pro právníky

 

 

 

 

 

                 Šrámková

CM210Z

Jazyk I.2 - angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

                   Katrňáková

 

Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

CMV213K

Moderní právní dějiny

2

0

k

 

 

3

Vlček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM219BZk

Souborná zkouška-Teorie práva, Římské právo, Státověda a vývoj politického myšlení

      3

                             

 

 

 


II. ročník

přednáška

seminář

cvičení

zápočet

kolokvium

zkouška

kredity

garant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

CM301Z

Základy ekonomie II – cvičení

0

0

1

zpt

 

2

Blažek

CM301Zk

Základy ekonomie II

2

0

 

 

zk

2

Blažek

CM302Z

Management – cvičení

0

 

1

zpt

 

2

Vágner

CM302Zk

Management

2

0

 

 

zk

2

Vágner

CM310Zk

Ústavní právo II

2

 

 

 

Zk

4

Filip

CM310Z

Ústavní právo II seminář

 

1

 

zpt

 

2

Filip

CM311Z

Občanské právo II

2

0

2

zpt

 

5

Fiala

CM312K

Cvičení z Právní informatiky[2]

 

 

1

k

 

3

Spáčilová

*****

Jazyk I.3****

0

2

 

zpt

 

2

****

CM306Z

Jazyk I.3 - němčina pro právníky

 

 

 

 

 

 

Šrámková

CM308Z

Jazyk I.3 - angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

 

Katrňáková

 

součet

10

6

1

6

3

20

 

 

IV. semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

CM404Z

Pracovní právo I

2

1

zpt

 

 

4

Galvas

 

CM405Z

Obchodní právo I

2

1

zpt

 

 

4

Pokorná

 

CM410Zk

Občanské právo III

2

 

 

 

Zk

6

Fiala

 

CM410Z

Občanské právo III cvičení

 

 

2

zpt

 

3

Fiala

 

CM411Zk

Psychologie pro právníky

2

 

 

 

Zk

3

Houbová

 

CM411Z

Psychologie pro právníky seminář

 

1

 

zpt

 

2

Houbová

 

CM412Zk

Politologie

2

 

 

 

Zk

3

Kroupa

 

CM412Z

Politologie seminář

 

1

 

zpt

 

2

Kroupa

 

CM413Z

Občanské právo procesní I

2

1

 

zpt

 

4

Stavinohová

 

CM414K

Cvičení z Právní informatiky[3]

 

 

1

k

 

3

Spáčilová

 

****

Jazyk I.4****

0

2

 

 

zk

3

****

 

 

součet

10

8

6

 

3

29

 

 

 

součet za II. ročník

 

 

 

 

 

49

 

 

                         

 

 [1] Student je povinen si vybrat jeden z předmětů – Filozofie pro právníky nebo Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, je mu jeden započten jako povinně volitelný.

[2] Předmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Znovu je vypisován v období jaro. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou Povinně volitelného předmětu.  

[3] Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku. Přednášky jsou realizovány formou povinně volitelného předmětu.nahoru