Stálé komise pro státní doktorské zkoušky

OborPředsedaDalší předsedaInterní členovéExterní členové
Dějiny práva a římské právo doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

prof. prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.
PrF, Univerzita Palackého v Olomouci

JUDr. PhDr. Stanislav Balík
Ústavní soud
Finanční právo a finanční vědy doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D:

doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
PrF UK Praha

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
FÚ Brno-venkov

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
FÚ Brno I.
Mezinárodní a evropské právo prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
MZLU

doc. JUDr. Otakar Eller, CSc.
advokát
Mezinárodní právo soukromé prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, CSc.
VŠ báňská-Technická univerzita v Ostravě

JUDr. Karel Střelec, Ph.D.
advokát, Vyškov
Občanské právo prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.

prof. JDUr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
Nejvyšší soud

JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
Krajský soud v Plzni
Obchodní právo prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

JUDr. David Raus, Ph.D.
Krajský soud v Brně

JUDr. Kateřina Hornochová
Nejvyšší soud
Pracovní právo doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.
advokát AK Vyškov

JUDr. Antonín Mládek, Ph.D.
Západomoravská vysoká škola, Třebíč
Správní právo a právo životního prostředí doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
Povodí Moravy, s.p.
Teorie práva prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
Ústavní soud ČR

doc. JUDr. Martin Janků, CSc
Mendlova univerzita v Brně

Trestní právo prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Ústavní soud Brno

JUDr. Stanislav Rizman
předseda Trestního kolegia Nejvyššího soudu
Ústavní právo a státověda prof. JUDr. Jan Filip, CSc. doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
prof. JUDr. Pavel Hollander, DrSc.
Ústavní soud

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
Ústavní soud

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.