Stipendia pro studenty doktorského studia

V akademickém roce 2009/2010 mohou studenti doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (4leté) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity požádat o následující stipendia v rámci stipendijních programů:

  • Stipendijní program na podporu e-learningových aktivit stud. mgr. a DSP (Směrnice děkana č. 9/2010)
  • Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních i tuzemských studijních pobytů (Směrnice děkana č. 7/2010) - tzv. pasivní účast
  • O stipendiu na podporu studentské vědecké a výzkumné činnosti (Směrnice děkana č. 5/2010) - tzv. aktivní účast
  • O stipendiu na podporu odborné jazykové kompetence studentů (Směrnice děkana 3/2008)

Mimo stipendijní programy je možné přiznat následující stipendia dle Stipendijního řádu Masarykovy univerzity:

  • Mimořádné stipendium
  • Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu  - Aktuální výše přiznaného stipendia činí 6.920,- Kč měsičně. Stipendium se přiznává studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, jestliže doba jeho studia v daném studijním programu nepřekročila standardní dobu studia v tomto studijním programu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.