Účastník CŽV, který si v průběhu druhého ročníku programu CŽV podá přihlášku ke studiu stejného programu a oboru, jaký absolvuje v programu CŽV:

Účastníkovi CŽV, který si v průběhu druhého ročníku vzdělávání podá přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu a studijním oboru odpovídajícím programu CŽV, bude upuštěno od konání přijímací zkoušky za splnění následujících podmínek:

a)       uchazeč získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru, a zároveň

b)      dosáhl celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Po zápisu ke studiu se účastník stává studentem. Je zapsán do semestru, který navazuje na absolvovaný program CŽV. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) lze takovému studentovi uznat kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. U magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo je vyžadováno k úspěšnému ukončení studia 300 kreditů, u navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa je to 120 kreditů. V případě bakalářského studijního programu Právní specializace je požadováno 180 kreditů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.