COFOLA 2011

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity
29.4. - 1.5. 2011 v Brně

The conference proceedings

---

Tento sborník je podporován rektorem MU dle programu: Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) - Kategorie B - Projekty organizace studentských vědeckých konferencí.

---

Editoři: Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka

Seznam recenzentů

Vydala Masarykova univerzita roku 2011

Spisy Právnické fakulty MU č. 390 (řada teoretická)

Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl,
N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata

Zhotovitel: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno

1. vydání, 2011

ISBN 978-80-210-5582-7