Dny práva – 2009 – Days of Law

3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The third year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law

Sborník příspěvků - the conference proceedings

---

David Sehnálek, Jiří Valdhans, Radovan Dávid, Libor Kyncl (Ed.)

Vydala Masarykova univerzita roku 2009

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, svazek 358

Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl,
N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata

Zhotovitel CD ROM: Tribun EU, s.r.o., Gorkého 41, Brno

1. vydání, 2009

Publikace Pr-18/09-02/58
ISBN 978-80-210-4990-1