Dny práva – 2012 – Days of Law

6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity
The sixth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law

Sborníky příspěvků - the conference proceedings

 

Vydala Masarykova univerzita roku 2013

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická

 

Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl,
N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata

 

Vědecká redakce MU

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.; prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.; Ing. Radmila Droběnová, Ph.D.; Mgr. Michaela Hanousková; doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.; doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.; prof. PhDr. Petr Macek, CSc.; PhDr. Alena Mizerová; doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.; doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.; Mgr. David Povolný; Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.; prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.; prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.; Mgr. Iva Zlatušková; doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

 

Zhotovitel CD ROM: Tribun EU, s.r.o., Gorkého 41, Brno

1. vydání, 2013

ISBN 978-80-210-6319-8