Dny práva – 2012 – Days of Law

6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity
The sixth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law

The conference proceedings

---

Kompletní znění sborníku ve formátu PDF

Full conference proceedings in PDF format

---

 

---

 

Dále zde naleznete sborníky z jednotlivých sekcí konference.

Here you can find conference proceedings.

 

---

 

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: doc. JUDr. Galvas Milan, CSc.; prof. JUDr. Gregorová Zdeňka, CSc.; JUDr. Komendová Jana, Ph.D.; Doc. PhDr. Machalová Tatiana, CSc.; prof. JUDr. PhDr. Večeřa Miloš, CSc.; JUDr. Štefko Martin, Ph.D.
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Mgr. Benák Jaroslav; Mgr. Blažek Tomáš; Čermák Michal; Mgr. Hájek Michal; Mgr. Kandalec Pavel, LL.M.; Mgr. Kolumber David; JUDr. Kosař David, Ph.D. LL.M.;Doc. JUDr. Koudelka Zdeněk, Ph.D.; JUDr. Molek Pavel; JUDr. et Mgr. Výborný Štěpán; JUDr. Šimáčková Kateřina, PhD.
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Bubelová Kamila, Ph.D.; JUDr. Cempírek Martin, JUDr.; JUDr. Černoch Radek; JUDr. Mgr. Horák Ondřej, Ph.D.; Kazda Jan; JUDr. Salák Pavel, Ph.D.; Mgr. Škerle Michal; JUDr. Bc. Tauchen Jaromír, Ph.D., LL.M.; Prof. JUDr. Vojáček Ladislav, CSc.
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Göttinger Vlastimil; Doc. JUDr.Havlan Petr, CSc.; Mgr. Hejč David; JUDr.Husseini Faisal; JUDr. Mgr.Jemelka Luboš, Ph.D.; JUDr.Jurníková Jana, Ph.D.; JUDr.Kadečka Stanislav, Ph.D.; JUDr. Kliková Alena, Ph.D.; JUDr. Kolman Petr, Ph.D.; Mgr. Bc. Král Jakub; JUDr. Kudrová Veronika, Ph.D.; Mgr. Melich Jozef; JUDr. Potěšil Lukáš, Ph.D.; Mgr. Bc. Prokopová Klára; Prof. JUDr. Průcha Petr, CSc.; Doc. JUDr. Skulová Soňa, Ph.D.; PhDr. Mgr. Strejčková Dagmar; Venclíček Jiří; JUDr. Bc. Vetešník Pavel
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: prof. JUDr. Hurdík Jan, DrSc.; Mgr. Králík Michal, Ph.D.; JUDr. Lavický Petr, Ph.D.; JUDr. Ronovská Kateřina, Ph.D.; JUDr. Selucká Markéta, Ph.D.
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Šmíd Ondřej, Ph.D.; JUDr. Westphalová Lenka, Ph.D.
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Prof. JUDr. Fenyk Jaroslav,, Ph.D., DSc.; JUDr. Púry František
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Křepelka Filip, Ph.D.; Nový Zdeněk; JUDr. Sehnálek David, Ph.D.; prof. JUDr. Týč Vladimír, CSc.
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Kožiak Jaromír; Mgr. Lavrushin Konstantin; Mgr. Macek Ivo; Mgr. Ing. Nejezchleb Kamil; Ruban Radek
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Glumińska-Pawlic Jadwiga; doc. JUDr. Mrkývka Petr, Ph.D.; JUDr. Ing. Radvan Michal, Ph.D.; JUDr. Šramková Dana, Ph.D., MBA
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)
Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: doc. JUDr. Drobník Jaroslav, CSc.; JUDr. Dudová Jana, Ph.D; JUDr. Jančářová Ilona, Ph.D.; doc. JUDr. Ing. Pekárek Milan, CSc.; Doc. JUDr.Průchová Ivana, CSc.
Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE