| | | | |


Abyste se přihlásili na konferenci, musíte být přihlášeni do systému.Upozornění

Konference

  • Symposium energetického práva 2022 24. 5. 2022

    Symposium energetického práva mezi tuzemskými konferencemi vyčnívá snahou o propojení akademického světa se světem praktikujících právníků působících v energetice. Energetický sektor se od vzniku Symposia v roce 2011 změnil k nepoznání. Byli jsme svědky nevídaného rozvoje technologií, vyjednávání ambiciózních mezinárodních úmluv o ochraně klimatu, EU byla vystavena důsledkům závislosti na dovozu energetických surovin, pokračovala v integraci evropského trhu s energií, a nakonec si vytyčila cíl klimatické neutrality k roku 2050. Od svého vzniku proto Symposium energetického práva slouží zejména jako fórum, které si klade za cíl usnadnit orientaci v dynamicky se vyvíjejícím energetickém právu. V uplynulých dvou letech, v důsledku pandemie COVID-19, jsme byli nuceni pořádat Symposium energetického práva pouze v online formátu. Máme velkou radost, že se Symposium energetického práva v roce 2022 vrátí z virtuálního světa zpět na půdu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Symposium energetického práva 2022 budou tvořit 3 panely: 1. ENERGETIKA V KRIZOVÝCH ČASECH, 2. ROLE A LIMITY VEŘEJNOPRÁVNÍ REGULACE ENERGETICKÉHO TRHU, 3. PANEL PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Z RUSKA. Podrobnosti:  


  • Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023 14. 2. 2023

    Katedra trestního práva Právnické fakulty MU pořádá tradiční konferenci věnující se novým jevům v hospodářské kriminalitě, tentokrát se zaměřením na finanční kriminalitu. Konference nabízí tradiční možnost setkání akademiků s odborníky z praxe a představuje tak vhodnou příležitost výměny informací mezi oběma těmito skupinami. Výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků v tištěné podobě, který bude rovněž přístupný z fakultních webových stránek. Podrobnosti:  


  • Cofola 2023 13. 4. 2023 – 15. 4. 2023

    Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglických sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektronického sborníku. Podrobnosti: