| | | | |


Abyste se přihlásili na konferenci, musíte být přihlášeni do systému.Upozornění

Konference

  • Cofola International 2019 4. 4. 2019 – 6. 4. 2019

    Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v anglické sekci. Příspěvky budou publikovány ve formě tištěného sborníku. Podrobnosti:  


  • Cofola 2019 4. 4. 2019 – 6. 4. 2019

    Mezinárodní konference pro mladé vědce, kteří nezískali titul doc., nabízí jednání v českých a anglickou sekcích. Příspěvky budou publikovány ve formě elektornického sborníku. Podrobnosti:  


  • Weyrovy dny právní teorie 2019 6. 6. 2019 – 7. 6. 2019

    Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník. Podrobnosti: