| | | | |


Abyste se přihlásili na konferenci, musíte být přihlášeni do systému.Upozornění

Konference

  • Symposium energetického práva 2022 24. 5. 2022

    Symposium energetického práva mezi tuzemskými konferencemi vyčnívá snahou o propojení akademického světa se světem praktikujících právníků působících v energetice. Energetický sektor se od vzniku Symposia v roce 2011 změnil k nepoznání. Byli jsme svědky nevídaného rozvoje technologií, vyjednávání ambiciózních mezinárodních úmluv o ochraně klimatu, EU byla vystavena důsledkům závislosti na dovozu energetických surovin, pokračovala v integraci evropského trhu s energií, a nakonec si vytyčila cíl klimatické neutrality k roku 2050. Od svého vzniku proto Symposium energetického práva slouží zejména jako fórum, které si klade za cíl usnadnit orientaci v dynamicky se vyvíjejícím energetickém právu. V uplynulých dvou letech, v důsledku pandemie COVID-19, jsme byli nuceni pořádat Symposium energetického práva pouze v online formátu. Máme velkou radost, že se Symposium energetického práva v roce 2022 vrátí z virtuálního světa zpět na půdu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Symposium energetického práva 2022 budou tvořit 3 panely: 1. ENERGETIKA V KRIZOVÝCH ČASECH, 2. ROLE A LIMITY VEŘEJNOPRÁVNÍ REGULACE ENERGETICKÉHO TRHU, 3. PANEL PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Z RUSKA. Podrobnosti:  


  • Cyberspace 2022 25. 11. 2022 – 26. 11. 2022

    Cyberspace 2022 je: konference zaměřená na kyberprostor z pohledu práva a dalších společenských věd 2 dny, 17 streamů a speciálních sekcí až 300 účastníků ze 4 kontinentů 2 recenzované časopisy spojené s konferencí žádná komerce, žádná politika, jen vynikající příspěvky, živé diskuse a skvělá atmosféra výhodná lokalita (snadno dostupná z celého světa přes Vídeň nebo Prahu, příznivé náklady) Podrobnosti: