| | | | |


Abyste se přihlásili na konferenci, musíte být přihlášeni do systému.Upozornění

Konference

 • Církev a stát 2019 5. 9. 2019

  Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda. Podrobnosti:  


 • Letní škola práva životního prostředí 2019 16. 9. 2019 – 19. 9. 2019

  Podrobnosti:  


 • České právo a informační technologie 2019 26. 9. 2019 – 27. 9. 2019

  Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá XI. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 26. – 27. září 2019 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Podrobnosti:  


 • Dny práva 2019 21. 11. 2019 – 22. 11. 2019

  Podrobnosti: