| | | | |


Abyste se přihlásili na konferenci, musíte být přihlášeni do systému.Upozornění

Konference

 • Weyrovy dny právní teorie 2020 - ONLINE 11. 6. 2020 – 12. 6. 2020

  Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i akademičtí pracovníci, doktorandi a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právní stát a lidská práva" a "Aktuální problémy právní teorie". S ohledem na epidemii koronaviru bude letošní zasedání probíhat distančně na platformě MS Teams. Písemným výstupem z konference bude recenzovaný sborník. Podrobnosti:  


 • VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů 16. 9. 2020

  Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Podrobnosti:  


 • České právo a informační technologie 2020 - ONLINE 17. 9. 2020 – 18. 9. 2020

  Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá XII. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 17. – 18. září 2020. Akce se uskuteční online. Podrobnosti:  


 • Cyberspace 2020 - ONLINE 27. 11. 2020 – 28. 11. 2020

  Mezinárodní konference Cyberspace 2020 proběhne online. Podrobnosti: