| | | | |


Abyste se přihlásili na konferenci, musíte být přihlášeni do systému.Upozornění

Konference

 • 18. ročník česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí 6. 9. 2017 – 8. 9. 2017

  Ochrana přírody při rozvojoých činnostech a jiné střety zájmů při využití území Podrobnosti:  


 • Novela zákona o vysokých školách: rok poté 7. 9. 2017 – 8. 9. 2017

  Konference je realizována v reakci na změny, které s sebou přinesl zákon č. 137/2016 Sb., který je dosud největší novelou současného zákona o vysokých školách. Přestože zákon nabyl účinnosti k 1. září 2016, je zřejmé, že implementace změn s rokem 2016 neskončila a lze předpokládat, že přesáhne i do roku 2018. Proto je cílem druhého ročníku konference věnované vybraným změnám poskytnout akademické veřejnosti, zejména pak zástupcům vedení vysokých škol a fakult, pokračující informace o dopadech novely, a to zejména v oblasti právní a v oblasti zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání. Podrobnosti:  


 • Církev a stát 2017 14. 9. 2017

  Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a zdravotnictví. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda. Podrobnosti:  


 • Věc v právu v proměnách věků 19. 9. 2017 – 21. 9. 2017

  Letní škola katedry dějin. Podrobnosti:  


 • České právo a informační technologie 2017 21. 9. 2017 – 22. 9. 2017

  Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá IX. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 21. – 22. září 2017 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Podrobnosti: