| | | | |


Abyste se přihlásili na konferenci, musíte být přihlášeni do systému.Upozornění

Konference

  • České právo a informační technologie 2021 9. 9. 2021 – 10. 9. 2021

    Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá XIII. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 9. – 10. září 2021 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Podrobnosti:  


  • Protistátní trestné činy včera a dnes 15. 10. 2021

    Téma letošní konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti. Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu. Naše konference volně naváže na čtyři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech. Podrobnosti: