Dny práva – 2011 – Days of Law

5. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The fifth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law

Sborníky příspěvků - the conference proceedings

---

Vydala Masarykova univerzita roku 2012

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická

Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata

 

Vědecká redakce MU

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., Mgr. Iva Zlatušková, prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., Ing. Radmila Droběnová, Ph.D., Mgr. Michaela Hanousková, doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D., doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc., prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Petra Polčáková, doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D., prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., PhDr. Alena Mizerová

 

Zhotovitel CD ROM: Tribun EU, s.r.o., Gorkého 41, Brno