Plné texty sborníků
Full texts of conference proceedings 

---

Na této stránce naleznete sborníky z jednotlivých sekcí konference. Tyto sborníky jsou s ohledem na požadavky Národní agentury ISBN samostatnými publikacemi- Here you can find conference proceedings. Please note that each section has its own conference proceedings.

---

„Bermudský trojúhelník“ obchodního práva I. - Bermuda Triangle of the Commercial Law I.:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

„Bermudský trojúhelník“ obchodního práva

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5911-5
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Radim Charvát Ph.D. LL.M. Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D., JUDr. Andrea Hrdličková, doc. JUDr. Ing.Radek Jurčík, Ph.D., JUDr. Hana Kelblová, Ph.D., JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D., JUDr. David Sehnálek, Ph.D., JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

Civil Law on the Cross-roads:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Civil Law on the Cross-roads

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5912-2
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., JUDr. Petr Lavický, Ph.D., prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování) - Public Sector Finance (Legal and Economic Aspects of Its Functioning):

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Finance veřejného sektoru
(právní a ekonomické aspekty jeho fungování)

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5914-6
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. & JUDr. Ing. Michal Radvan Michal, Ph.D.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinné práva - Declarations, Charters and Human Rights Conventions, and their Relevance for Transformation of Family Law:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinné práva

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5913-9
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D..

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

Interpretace a aplikace mezinárodního a evropského práva vnitrostátními soudy - Interpretation and Application of International and European Union Law by National Courts:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Interpretace a aplikace mezinárodního a evropského práva vnitrostátními soudy

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 425 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5957-3
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. David Sehnálek, Ph.D., JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

Korupce: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty - Corruption: Criminal Law, Criminilogical and Criminalistic Aspects:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Korupce: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5916-0
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. František Púry

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti - Public Law Influence Upon Private Law In the Past:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 414 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5917-7
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Mgr. Petr Dostalík, Ph.D., Mgr., JUDr. Ondřej Horák, Ph.D., JUDr. Pavel Salák, Ph.D., Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., Bc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LLM., Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

Právo na spravedlivý proces - Right to Fair Trial:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Právo na spravedlivý proces

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 416 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5919-1
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Mgr. Jaroslav Benák, Mgr. Tomáš Blažek, Mgr. Zuzana Candigliota, Mgr. Pavel Kandalec, LL.M., JUDr. Jan Kolba, Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., Mgr. Hana Lupačová, JUDr. Pavel Molek, JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

Erata:

Chyba sazby na stranách 56 – 62. Příspěvek Jany Filipové naleznete zde.

Misplaced content at pages 56 – 62. Correct text of contribution of Jany Filipová can be found HERE.

 

Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů - Animal as an Object of Legal RelationshipFinance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování):

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5920-7
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor
)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr.RNDr.Jaroslav Chyba, DrSc., prof. JUDr.Milan Damohorský, DrSc., JUDr. Jana Dudová, Ph.D., doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., doc. JUDr. Ing.Milan Pekárek, CSc., doc. JUDr.Ivana Průchová, CSc.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

Personální aspekty územní samosprávy - Personal Aspects of a Local Self-government:

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Personální aspekty územní samosprávy

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5958-0
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor
)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D., JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Sborník ke stažení ZDE - download the conference proceedings HERE

 

---