Dny práva – 2013 – Days of Law

Sborník - Proceedings

  1. Aktuální otázky právní metodologie
  2. Obchod se zbožím - mezinárodněprávní rámec a společná obchodní politika Evropské unie / Trade in Goods - its Regulation in International Law and Common Commercial Policy of the EU
  3. Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení / An Injured Party and Victim and their Position in the Criminal Proceedings
  4. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným) / Legal Protection against Administrative Acts (Individual and Mixed) which are not in Legal Force
  5. Právo na výživné v. vyživovací povinnost / Right on Maintenance vs. Obligation to Maintain
  6. Reforma soukromého práva / The reform of private law
  7. Soudy a soudnictví v historickém kontextu / Judicial system and courts in historical context
  8. Volby, zejména prezidentské / Elections, mainly presidential
  9. Interakce soukromého a finančního práva / Interaction of private and financial law