FDI International Arbitration Moot 2019

Závěrečná zpráva

FDI International Arbitration Moot je studentskou soutěží v oblasti mezinárodního investičního práva a mezinárodní arbitráže, každoročně organizovanou Center for International Legal Studies. O její prestiži svědčí každoroční účast předních světových univerzit, např. University of Ottawa, Paris Bar School of Law, King's College London, Lomonosov Moscow State University či Suffolk University Law School. Pravidelným a úspěšným účastníkem této soutěže je i Masarykova univerzita, mezi jejíž největší úspěchy patří ocenění za druhé nejlepší podání v roce 2010, deváté místo z roku 2011, druhé místo v regionálním kole v Buenos Aires z roku 2014 či postup do vyřazovací části světového finále a druhé nejlepší podání z roku 2015.

Jak popisujeme v Oznámení, uplynulý ročník tvořila regionální předkola v Korejské republice, Indii a Keni, finále potom proběhlo na University of Miami v USA. Organizování evropských předkol se, stejně jako v předchozích letech, ujaly univerzity v Budapešti, Varšavě a Petrohradu.

Na základě výběrového řízení, které proběhlo v březnu 2019, byl sestaven tým studentek – Alžběta Böhmová, Nikola Honzová, Kateřina Kotarová, Kateřina Palkovská a Pavlína Tomečková. Tým byl veden doc. Pavlem Molkem a Mgr. Martinem Švecem. Od dubna do srpna se tým pravidelně scházel a pracoval na písemném podání.

V roce 2019 se studenti museli vypořádat s případem, v němž stát zablokoval významné sociální sítě provozované zahraničními investory. Stát tak učinil v reakci na etnické nepokoje, k jejichž šíření právě sociální sítě nezanedbatelnou měrou přispěly. Zahraniční investoři naopak poukazovali na zjevnou disproporcionalitu a diskriminační charakter přijatých opatření, které vedly ke znehodnocení jejich investic.

V letošním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci s advokátní kanceláří Deloitte Legal, kterou v loňském roce inicioval absolvent Masarykovy univerzity a bývalý účastník FDI Moot Tomasz Heczko. Stejně jako v loňském roce, byla i letos mezi Právnickou fakultou a Deloitte Legal uzavřena Smlouva o propagaci a reklamě.

V září tým úspěšně odevzdal písemná podání.

Dne 10. října se konala v prostorech brněnské pobočky advokátní kanceláře Deloitte Legal první intenzivní příprava na ústní kola.

11. – 12. října se konal první oficiální pre-moot, zorganizovaný Univerzitou Loránda Eötvöse v Budapešti. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity reprezentovala Nikola Honzová, Kateřina Kotarová, Kateřina Palkovská a Pavlína Tomečková. Pro většinu studentek to byla první a velmi důležitá zkušenost s FDI Arbitration Moot. Deník z pre-mootu je přiložen v příloze.

Další intenzivní příprava na ústní kola v prostorech brněnské pobočky advokátní kanceláře Deloitte Legal proběhla 15. října. Jejím smyslem bylo reagovat na zkušenosti získané na pre-mootu v Budapešti.

25. – 26. října se konal pre-moot ve Varšavě. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity na něm reprezentovala Alžběta Böhmová, Nikola Honzová, Kateřina Palkovská a Pavlína Tomečková. Deník z pre-mootu je přiložen.

27. října se tým setkal s bývalou členkou FDI Moot týmu Masarykovy univerzity Lucií Ostrou (dnes působící na Ministerstvu financí ČR) v Praze. Cílem setkání bylo též reagovat na zkušenosti získané na pre-mootu ve Varšavě.

30. října zorganizovala Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Deloitte Legal celodenní workshop, který se konal v pražské pobočce této advokátní kanceláře. První část workshopu tvořil cvičný pleading týmu Masarykovy univerzity proti týmu Karlovy univerzity, v jeho odpolední části měli potom studenti možnost diskutovat právní otázky letošního případu jak s právníky
advokátní kanceláře Deloitte Legal, tak s absolventy Masarykovy univerzity, kteří dnes působí v advokacii a státní správě. Podrobná zpráva z workshopu je přiložena v příloze.

Světové finále proběhlo 7. – 10. listopadu v Miami, USA. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity na něm reprezentovala Alžběta Böhmová, Nikola Honzová, Kateřina Palkovská a Pavlína Tomečková. V rámci základního kola se tým postupně střetl s Federal University of Rio Grande do Sul z Brazílie, Rajiv Gandhi National University of Law z Indie, Russian State University of Justice z Ruska a Suffolk University Law School z Bostonu, USA. Z prvních dvou utkání si tým navzdory vysokému bodovému ohodnocení odnesl dvě těsné prohry, v utkáních proti univerzitám z Ruska a USA Masarykova univerzita již slavila vítězství. Bohužel, bilance dvou výher a dvou proher na postup do vyřazovací části soutěže nestačila. Velmi úspěšný byl tým se svými písemnými podáními, když bylo podání za investora ohodnoceno jako sedmé nejlepší a podání za stát dokonce jako šesté nejlepší. Celkově se tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity umístil na 19. místě a stal se tak nejúspěšnější českou univerzitou letošního ročníku FDI International Arbitration Moot. Deník ze světového finále je přiložen v příloze.

FDI Moot 2020 proběhne v Soulu, v Korejské republice. Pevně věříme, že se nám podaří na úspěchy z předchozích let v roce 2020 navázat.

Mgr. Martin Švec a doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.