Zpětná vazba, podněty a stížnosti

Komunikujte s námi, inspirujte nás, napište nám, s čím Vám můžeme pomoci nebo co potřebujete. Vaše nápady, návrhy a zpětná vazba jsou pro nás důležité, abychom mohli stále zlepšovat naše služby ke spokojenosti studentů i zaměstnanců fakulty. Dejte nám vědět, jak Vám vyhovují prostory a prostředí, ve kterých se učíte, scházíte nebo pracujete. Podělte se s námi, prostřednictvím této aplikace, o své myšlenky a nápady jak zkvalitnit vzdělávací, vědecko-výzkumné nebo jakékoliv jiné činnosti zajišťované prostřednictvím oddělení, center, kateder a ústavů na fakultě. 

Studenty a studentky prosíme, pokud se chtějí vyjádřit k výuce, aby k tomu využili formální studentské ankety nebo kontaktovali přímo garanta studijního programu, členy programové rady bakalářského (Mezinárodněprávní obchodní studia, Obchodněprávní studia, Teorie a praxe trestního a správního procesu, Veřejná správaVyšší justiční úředník)  magisterského (Právo a právní věda) nebo navazujícího magisterského (Veřejná správa) programu, nebo svého zástupce v akademickém senátu. Kromě studentské ankety mohou doktorští studenti využít PhD komise, v jejichž rámci probíhají pravidelné diskuse mezi zástupci doktorských studentů, proděkanem pro doktorské studium a děkanem. 

Jsme připraveni naslouchat tomu, co nám chcete říci. 

Pokud chcete sdílet svoje nápady či zpětnou vazbu, níže vyberte oddělení, katedru nebo ústav, kterému má být sdělení zasláno. Vaše informace se dostanou přímo k vedoucímu příslušného oddělení, který Vám odpoví.

Podání stížnosti, petice nebo podnětu

Diskriminace, šikana nebo sexuální obtěžování

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.