Přípravy pro získání
HR Award zahájeny

Právnická fakulta Masarykovy univerzity zahájila, v návaznosti na dlouhodobý záměr, přípravy pro získání prestižního ocenění HR Excelence in Research Award. Dne 10. prosince 2019 se přihlásila k principům, které jsou zakotveny v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a zavazují výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

Certifikát HR Award (logo HR Excellence in Research) uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které nastaví a implementují pro své stávající i potencionální zaměstnance personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Cílem je implementovat personální strategii pro výzkumné pracovníky, která bude v souladu s doporučením Evropské komise 2005/251/EC.

O udělení certifikátu HR Award usiluje právnická fakulta současně s ostatními fakultami Masarykovy univerzity.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.