Přípravy pro získání HR Award zahájeny

Právnická fakulta Masarykovy univerzity zahájila, v návaznosti na dlouhodobý záměr, přípravy pro získání prestižního ocenění HR Excelence in Research Award. Dne 10. prosince 2019 se přihlásila k principům, které jsou zakotveny v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a zavazují výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

Certifikát HR Award (logo HR Excellence in Research) uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které nastaví a implementují pro své stávající i potencionální zaměstnance personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Cílem je implementovat personální strategii pro výzkumné pracovníky, která bude v souladu s doporučením Evropské komise 2005/251/EC.

O udělení certifikátu HR Award usiluje právnická fakulta současně s ostatními fakultami Masarykovy univerzity.

 

Přínosy implementace personální strategie HRS4R:

  • Zvýšení prestiže a atraktivity fakulty pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Podpora rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu.

HR AWARD Steering Committee

HR AWARD Working Group

Harmonogram

Zahájení

Přihlášení se k principům Charty a Kodexu 11–12/2019
Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP) 01–10/2020
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi 11–12/2020
Předpokládané udělení ocenění HR Award 01–02/2021​

Implementace 2021-2023

Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP 2 roky po získání ocenění
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení
 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.