Akademické kvalifikace  

  • habilitačním řízení se ověřuje vědecká a pedagogická kvalifikace uchazeče pro udělení titulu docent. Kvalifikaci ověřuje fakultní vědecké rada, která za tímto účelem jmenuje odbornou komisi. Vědecká způsobilost uchazeče se ověřuje zejména na základě habilitační práce, vědeckých a odborných prací uchazeče a jeho další vědecké a odborné činnostiPedagogickou způsobilost prokazuje uchazeč proslovením přednášky pro odbornou veřejnost habilitační přednášky, a dále dokumentací předcházející pedagogické praxe. 

    řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Kvalifikaci ověřuje fakultní vědecké rada, která za tímto účelem jmenuje odbornou komisi. Vědecká způsobilost uchazeče se ověřuje zejména na základě vědeckých a odborných prací uchazeče a jeho další vědecké a odborné činnosti. Pedagogickou způsobilost prokazuje uchazeč proslovením přednášky pro odbornou veřejnost a přednášky na zasedání fakultní vědecké rady, a dále dokumentací předcházející pedagogické praxe. 

  • Pedagogické a vědecké předpoklady

    Průběh řízení a manuál pro předsedy komisí

    Přednáška na veřejném zasedání vědecké rady fakulty

Vědecká rada PrF MU

Vědecká rada MU

V případě dotazů
se obraťte na:

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu


Telefon: 549 49 1206
E-mail: vedavyzkum@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.