Právnická fakulta Masarykovy univerzity je bezpečným prostředím pro všechny

Právnická fakulta se zavazuje poskytovat pozitivní pracovní a studijní zkušenosti, což zahrnuje i nulovou toleranci k sexuálnímu obtěžování, v souladu s platnou legislativou a dokumenty přijatými na úrovni Masarykovy univerzity:

Společně dbáme o zvýšení a zachování vzájemného respektu studentstva, vyučujících a dalších zaměstnanců a zaměstnankyň, které je možné jedině v bezpečném prostředí. Sexuální přestupky mohou trvale poškodit osobní i profesní životy jednotlivců a zároveň významně narušit poslání a pověst fakulty.

Bezpečné prostředí na Právnické fakultě především znamená:

  • Žádný nevyžádaný fyzický kontakt.
  • Žádný nátlak nebo návrhy, které směřují k sexuálnímu plnění, nebo tak mohou působit.
  • Žádné sexuální nebo sexualizující zprávy, komentáře, dotazy, narážky, vtipy, gesta a podobná jednání.

Výrazně se nedoporučuje:

  • Setkávání zaměstnanců a zaměstnankyň se studenty a studentkami mimo prostory fakulty „jeden na jednoho“.

Doporučuje se:

  • Zajistit přítomnost další osoby při ústním zkoušení a konzultacích.
  • Dodržovat politiku otevřených dveří, pokud nemůže být při ústním zkoušení a konzultacích zajištěna přítomnost další osoby.
  • Omezit komunikaci zaměstnanců a zaměstnankyň se studenty a studentkami prostřednictvím sociálních sítí.
  • Konzultovat s vedením fakulty postupy ve výuce i mimo výuku, které mohou vyvolat pochybnosti z hlediska výše uvedených požadavků a doporučení.

Na koho se můžete obrátit v případě sexuálního obtěžování?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.