O fakultě

Právnická fakulta MU je jednou ze čtyř veřejných právnických fakult v České republice a jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. 

„Požaduji-li pro demokracii vzdělání, nepožaduji jednostranného intelektualismu, nýbrž vzdělání mravního, vzdělání prodchnutého mravními ideály.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Naši absolventi

Avatar

„Na studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vzpomínám moc rád. Získal jsem zde skvělé základy soukromého práva, mezinárodního práva a ostatních právních oborů. V kombinaci se studiem v Holandsku a v Kanadě mě brněnská práva dobře připravila na práci v mezinárodní advokacii. V mé současné roli vnímám brněnskou právnickou fakultu jako velký zdroj talentů. Zhruba třetina mých kolegů v naší pražské kanceláři absolvovala Masarykovu univerzitu a mnoho z nich dokázalo v rámci stáží v zahraničních pobočkách White & Case uspět i na tak konkurenčních trzích jako jsou například ty v Londýně a v New Yorku. Nejvíce ovšem vděčím fakultě za to, že jsem zde potkal svou životní lásku, se kterou jsme spolu dodnes a máme dvě úžasné děti.“

David Plch
Vedoucí bankovní praxe pro Evropu, Střední východ a Afriku společnosti White & Case

Avatar

„Studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně mi svým obsahem poskytlo skvělý základ pro můj budoucí profesní život, a to nejen jako advokáta. Dodnes oceňuji a čerpám z velmi dobře vštěpované orientace v systému a teorii práva vyučovaných již od prvního ročníku, které nabývají na významu obzvláště v dnešní turbulentní době plné častých novelizací a četných rekodifikací. Během studia jsem poznal spoustu skvělých vyučujících, kterých si velmi vážím nejen po odborné stránce, ale i pro jejich morální hodnoty, díky kterým si brněnská právnická fakulta udržuje velmi dobrou pověst a prestiž. Během studila jsem poznal také spoustu zajímavých kolegů, což mi umožnilo vybudovat síť užitečných kontaktů, která je v mém profesním životě bezesporu velkým benefitem. Vyzdvihnout musím také praktické zaměření především volitelných předmětů, které jsem ocenil ihned po nástupu do svého prvního zaměstnání. Opomenout pak nemohu ani příležitost strávit poslední ročník fakulty studiem v Portugalsku, v rámci výměnného programu SOCRATES/ERASMUS, což mne donutilo naučit se místní jazyk a později vedlo k tomu, abych založil Česko-Portugalskou obchodní komoru.“

Bořivoj Líbal
Spolu-řídící partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr, předseda Česko-portugalské obchodní komory

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.