Součastnost

Právnická fakulta MU je jednou ze čtyř veřejných právnických fakult v České republice. Její historie začíná krátce po první světové válce. Právnická fakulta MU prožila jak doby šťastné a vědecky či pedagogicky plodné, tak doby méně šťastné. Její historii provází jak mimořádný rozmach, tak i období, kdy byla po desítky let uzavřena.

Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:

  • moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
  • významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
  • fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
  • instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
  • fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;
  • instituci poskytující vynikající studijní zázemí jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.