Průvodce
doktorským studiem

Zápis

Zápis do následujícího semestru

Opětovný zápis do studia (po přerušení)

Zápis předmětů a jejich opakování

Průběh studia

K obsahové náplni doktorského studia

Studijní plány

Individuální studijní plán - info pro studenty

Minimální kreditová hodnota studia

Publikační činnost a její evidence

Rozvoj vědecko-výzkumných a pedagogických kompetencí

Zahraniční pobyty a stáže

Přerušení studia

PhD komise

Stipendia a financování

Stipendijní programy a financování studia

Postup při podávání žádostí o stipendium

Specifický výzkum

Obecné informace ke specifickému výzkumu

Termíny a pokyny

Disertační práce

Náležitosti disertační práce

Teze disertační práce

Odevzdání disertační práce a její obhajoba

Státní doktorská zkouška

Obecné informace k doktorské zkoušce

Obsah zkoušky

Přihláška ke zkoušce

Termíny konání Státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací

Ukončení studia

Podmínky pro ukončení studia

Způsoby ukončení studia

Promoce a převzetí diplomů

V případě dotazů
se obraťte na:

Ing. Lucie Melišová, Ph.D.


Telefon: 549 49 4657
E-mail: lucie.melisova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.