Žádost o stipendium se podává na https://inet.muni.cz/app/fk/stod

Klikněte na "Přidat návrh stipendia"

Pracoviště: 220000 Právnická fakulta

Typ stipendia: 02. Stipendijní program na podporu studentské publikační činnosti dle čl. 8

Typ studia: Ph.D. studium na fakultě

Navrhovatel: Vybrat mne

Osoby: Přidat studenta: Student: doplňte Vaše UČO, stiskněte "Hledat", vyplňte částku a do Odůvodnění uveďte: "Za zpracování publikačního výstupu - doplňte druh výstupu (kategorii článku, stať ve sborníku, monografii, kapitolu v knize) a jeho název. Stiskněte "Uložit"

Zdroj financování: klikněte na "stipendijní fond, prac. 229918"

Přílohy: pomocí tlačítka "Přidat soubor" postupně přidejte jako přílohy vyjádření školitele k odborné úrovni a rozsahu publikace; návrh školitele na výši odměny a její zdůvodnění; vyjádření odborného pracovníka (Mgr. Petry Georgaly) o splnění parametrů podle odst. 3. článku 8 Opatření Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 5/2021. K žádosti musí být dále přiloženo, není-li publikace ještě publikována, potvrzení o přijetí publikace ke zveřejnění, a samotný publikovaný text (přikládejte i v případě již publikovaného výstupu). Je-li publikace přístupná i elektronicky, dostačuje odkaz na elektronickou adresu.

Klikněte na "Uložit a předat ke schválení"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.