ADMINISTRATIVA

Před odjezdem na konferenci /letní či zimní školu / jiný pobyt kratší 14 dnů

  • Pokud student chce, aby byl pobyt uveden na dodatku k diplomu, nebo pokud je tím podmíněno financování pobytu (podmínky specifického typu stipendia apod.), musí si před odjezdem vyřídit dokument Learning Agreement for a Short Period of Stay (LA_SPS). Pobyt je nutno zadat do aplikace „evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech“ (Student – Stáže a pobyty). Návod zde.
  • Pouze pobyty s řádnou evidencí (tzn. Vloženým podepsaným dokumentem LA_SPS) budou uznány do studia a uvedeny na dodatku k diplomu.
  • Learning Agreement for a Short Period of Stay podepisuje za PrF MU A) školitel v případě ostatních pobytů (např. pobyty financované fakultním stipendiem), B) pan proděkan doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. se souhlasem školitele v případě pobytů administrovaných CZS (např. Erasmus, freemover apod.);
  • V každém případě je nezbytné, aby student konzultoval náplň pobytu se svým školitelem!
  • Kromě "evidence v ISu" je potřeba, aby student naplňoval také další požadavky související např. s udělením specifického typu stipendia (evidence dokladů z cesty apod.).
  • I virtuální / on-line účasti je nutno evidovat.

 

Před návratem domů

Student si nechá potvrdit dokument LA_SPS (potvrzení o délce pobytu/stáže) zahraniční univerzitou / organizátorem akce.

 

Po návratu

Ze zahraniční musí student přivézt potvrzený dokument LA_SPS. Tento dokument student vloží do Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech v ISu. Návod zde. (Návod je vytvořen pro evidenci dlouhodobých studijních pobytů, ale princip evidence krátkodobých pobytů je obdobný - student však vkládá jen dokument LA_SPS).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.