Žádosti o stipendium se podávají na https://inet.muni.cz/app/fk/stod

Klikněte na "Přidat návrh stipendia"

Pracoviště: 220000 Právnická fakulta

Typ stipendia: 16. Tvůrčí stipendium dle Stipendijního řádu MU

Důvod: vyberte důvod dle skutečnosti

Typ studia: Ph.D. studium na fakultě

Navrhovatel: Vybrat mne

Osoby: Přidat studenta: Student: doplňte Vaše UČO, stiskněte "Hledat", vyplňte částku a do Odůvodnění uveďte:

- "za účast na - doplňte název, místo a termín konání akce (konference), údaj(e) o pořadatelích s případným odkazem na internetové stránky organizátorů, název příspěvku (případně soutěžní práce či vystoupení) žadatele, údaje o výši konferenčního či účastnického poplatku a výši dalších nákladů (ubytovací náklady a cestovné).
Dále doplňte text 'Čestně prohlašuji, že jsem se aktivně zúčastnil/a výše zmíněné akce.'". Stiskněte "Uložit"

- "za účast na - doplňte název instituce, místo a termín konání akce (studijního pobytu), údaj(e) o pořadatelích s případným odkazem na internetové stránky organizátorů, údaje o nákladech, které požadujete proplatit (ubytovací náklady a cestovné).
Dále doplňte text 'Čestně prohlašuji, že jsem se aktivně zúčastnil/a výše zmíněné akce.'". Stiskněte "Uložit"

- v souladu s projektem specifického výzkumu MUNI/x/xxxx/2023 za pořízení (sluchátek, mikrofonu ………..) ve výši …… Kč

Přílohy: pomocí tlačítka "Přidat soubor" postupně přidejte jako přílohy doklady prokazující výši nákladů a jejich skladbu, potvrzení o účasti na konferenci/přijetí příspěvku do tištěného sborníku, potvrzení o studijním pobytu.

 

Odměnová stipendia za publikační výstupy (splnění výstupů projektu):

  • v odůvodnění žádosti o stipendium musí být uveden název publikačního výstupu, za který je požadována odměna
  • u publikovaných výstupů uveďte i bibliografickou citaci

Přílohy: pomocí tlačítka "Přidat soubor" postupně přidejte jako přílohy:

  • publikační výstup
  • v případě ještě nepublikovaného výstupu potvrzení o přijetí k recenzi/publikaci
  • u publikovaného i nepublikovaného výstupu vyjádření školitele

Zakázka: vyplňte číslo zakázky projektu SV a klikněte dohledat dle čísla
Pracoviště: vyberte katedru pod kterou spadáte
Fakultní účet: vyberte 220000 – nerežijní náklady

 

Klikněte na "Uložit a předat ke schválení"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.