Žádost o stipendium se podává na https://inet.muni.cz/app/fk/stod

Klikněte na "Přidat návrh stipendia"

Pracoviště: 220000 Právnická fakulta

Typ stipendia: 07. Stipendijní program na podporu odborné jazykové kompetence studentů dle čl. 7

Typ studia: Ph.D. studium na fakultě

Navrhovatel: Vybrat mne

Osoby: Přidat studenta: Student: doplňte Vaše UČO, stiskněte "Hledat", vyplňte částku a do Odůvodnění uveďte: "za vykonání certifikované zkoušky (doplňte název). Doplňte stručný popis jazykové zkoušky a datum a místo úspěšného vykonání zkoušky. Dále doplňte text 'Čestně prohlašuji, že poplatek za zkoušku nebyl či nebude refundován z jiných veřejných zdrojů.'". Stiskněte "Uložit"

Zdroj financování: klikněte na "stipendijní fond, prac. 229918"

Přílohy: pomocí tlačítka "Přidat soubor" postupně přidejte jako přílohy potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky (např. certifikát) a doklad o zaplacení poplatku za zkoušku

Klikněte na "Uložit a předat ke schválení"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.