Před odjezdem do zahraničí

FINANCOVÁNÍ STUDIJNÍHO POBYTU

 • Financování studijního pobytu je možné získat v rámci řady programů, které administruje Centrum zahraniční spolupráce MU. Nabídku programů nalznete na jejich webových stránkách.

ADMINISTRATIVA

 • Na fakultě je nutno uzavřít studijní smlouvu - Learning Agreement (LA).
 • LA za PrF MU podepisuje pan proděkan doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. se souhlasem školitele u všech studijních pobytů administrovaných CZS.
 • V každém případě je nezbytné, aby student konzultoval náplň pobytu se svým školitelem.
 • Pobyt je nutno zadat do aplikace "evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech" (Student - Stáže a pobyty) v ISu a vložte do evidence podepsaný LA. Návod zde. Každý zahraniční pobyt delší než 14 dní musí být v IS evidován bez ohledu na to, zdali si student chce pobyt nechat uznat. Doporučujeme však evidovat všechny pobyty včetně konferencí. Pouze pobyty s řádnou evidencí (tzn. vloženými dokumenty) budou uznány do studia a uvedeny na dodatku k diplomu.
 • Neregistrujte si žádné předměty ze zahraničí předem - budou zaregistrovány až po návratu pomocí aplikace k podávání žádostí o uznání předmětů ze zahraničí, viz sekce "po návratu".
 • Pokud student chce, aby byl zahraniční pobyt kratší než 14 dnů uveden na dodatku k diplomu, musí si před odjezdem vyřídit dokument Learning Agreement for a short period study/research stay.
 • Kromě "evidence v ISu" je potřeba, aby student naplňoval také další požadavky související např. s udělením specifického typu stipendia (evidence dokladů z cesty apod.).

Během pobytu

 • Do 5 týdnů od začátku semestru na zahraniční univerzitě může student požádat o změnu studijní smlouvy - Changes to Learning Agreement.
 • Proces vyřízení změny studijní smlouvy je totožný jako vyřízení prvotní studijní smlouvy.

Před návratem domů

Po návratu ze zahraničí

 • Ze zahraniční je nutno přivézt dokumenty Transcript of Records (někdy zahraniční univerzita dodá později), a Confirmation of Study Period.
 • Oba dokumenty studnet vloží do Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech v ISu. Návod zde.
 • Na fakultě je nutno požádat o uznání absolvovaných předmětů do studia. Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky v IS (v evidenci studijního pobytu). Předměty budou uznány způsobem, který je uveden v Learning Agreementu. Návod zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.