Veřejnoprávní studia

Předseda

 • doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
 • doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Interní členové
 • doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 • doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
 • prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
 • doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
 • doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
 • doc. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
 • doc. Ing. Milan Svoboda, Ph.D.
 • doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
 • JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.
 • JUDr. David Hejč, Ph.D.
 • JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Externí členové
 • prof. Dr. hab. Pawel Borszowski (WPiA, Wroclaw University)
 • doc. JUDr. Gábor Hulkó, Ph.D. (Széchenyi István Univerzity Gyor)
 • doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (dříve PrF MU)
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni)
 • prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)
 • doc. Mgr. Ján Škrobák, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno)
 • JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)
 • JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci)
 • doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (Nejvyšší správní soud ČR, PrF UPOL)
 • doc. Ing. Karel Brychta, Ph.D. (FP VUT v Brně)
 • doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (PrF UP v Olomouci)
 • doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. (PrF, Trnavská univerzita v Trnave)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.