Žádost o stipendium se podává na https://inet.muni.cz/app/fk/stod

Klikněte na "Přidat návrh stipendia"

Pracoviště: 220000 Právnická fakulta

Typ stipendia: 03. Stipendijní program na podporu studentských spolkových a jiných aktivit dle čl. 10

Důvod: vyberte důvod dle skutečnosti

Typ studia: Ph.D. studium na fakultě

Navrhovatel: Vybrat mne

Osoby: Přidat studenta: Student: doplňte Vaše UČO, stiskněte "Hledat", vyplňte částku a do Odůvodnění uveďte: "Proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s účastí na - doplňte název, místo a termín konání akce, údaj(e) o pořadatelích s případným odkazem na internetové stránky organizátorů, údaje o výši účastnického či obdobného poplatku a výši dalších nákladů (ubytovací náklady a cestovné). Dále doplňte text 'Čestně prohlašuji, že jsem se zúčastnil výše akce.'". Stiskněte "Uložit"

Zdroj financování: klikněte na "stipendijní fond, prac. 229918"

Přílohy: pomocí tlačítka "Přidat soubor" postupně přidejte jako přílohy doklady prokazující výši nákladů a jejich skladbu. Jako přílohu prosím přiložte i případné potvrzení o účasti, je-li vydáváno a doporučení předsedy spolku nebo akademického senátu k vyplacení stipendia s uvedením významu akce pro činnost spolku nebo akademického senátu.

Klikněte na "Uložit a předat ke schválení"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.