Žádost o stipendium se podává na https://inet.muni.cz/app/fk/stod

Klikněte na "Přidat návrh stipendia"

Pracoviště: 220000 Právnická fakulta

Typ stipendia: 05. Stipendijní program na podporu internacionalizace pro studenty doktorských studijních programů dle čl. 11

Důvod: vyberte důvod dle skutečnosti

Typ studia: Ph.D. studium na fakultě

Navrhovatel: Vybrat mne

Osoby: Přidat studenta: Student: doplňte Vaše UČO, stiskněte "Hledat", vyplňte částku a do Odůvodnění uveďte: "za účast na - doplňte název, místo, označení cílové či pořádající (zahraniční) instituce, dobu trvání pobytu (kurzu), údaje o výši vynaložených nákladů (ubytovací náklady, cestovné, školné), výši požadovaného stipendia. Stiskněte "Uložit"

Zdroj financování: klikněte na "stipendijní fond, prac. 229918"

Přílohy: pomocí tlačítka "Přidat soubor" postupně přidejte jako přílohy doklady prokazující výši nákladů a jejich skladbu, potvrzení o absolvování pobytu (kurzu) popis dosaženého přínosu a výsledků pobytu (kurzu), odborné vyjádření školitele k dosaženému přínosu a výsledkům pobytu (kurzu).

V případě stipendia k pokrytí nákladů na stážích a studijních pobytech na zahraničních vysokých školách, vědecko-výzkumných a dalších mezinárodních (evropských) institucích prosím jako přílohu přiložte děkanem schválenou předběžnou žádost o stipendium dle čl. 11 odst. 2.

V případě stipendia k pokrytí nákladů na zahraničním studijním pobytu realizovaného prostřednictvím programu Erasmus prosím jako přílohu přiložte i doklad o zařazení do uvedeného programu. 

V případě stipendia k pokrytí nákladů na zahraničním odborném kurzu a odborném kurzu v cizím jazyce prosím jako přílohu přiložte i doporučující stanovisko školitele k odborné kvalitě a přínosu vzhledem k výzkumnému zaměření Vaší disertační práce.

Klikněte na "Uložit a předat ke schválení"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.