Žádost o stipendium se podává na https://inet.muni.cz/app/fk/stod

Klikněte na "Přidat návrh stipendia"

Pracoviště: 220000 Právnická fakulta

Typ stipendia: 01. Stipendijní program na podporu studentské vědecké a výzkumné činnosti dle čl. 9

Důvod: vyberte důvod dle skutečnosti

Typ studia: Ph.D. studium na fakultě

Navrhovatel: Vybrat mne

Osoby: Přidat studenta: Student: doplňte Vaše UČO, stiskněte "Hledat", vyplňte částku a do Odůvodnění uveďte: "za účast na - doplňte název, místo a termín konání akce, údaj(e) o pořadatelích s případným odkazem na internetové stránky organizátorů, název příspěvku (případně soutěžní práce či vystoupení) žadatele, údaje o výši konferenčního či účastnického poplatku a výši dalších nákladů (ubytovací náklady a cestovné).
Dále doplňte text 'Čestně prohlašuji, že jsem se aktivně zúčastnil výše zmíněné akce.'". Stiskněte "Uložit"

Zdroj financování: klikněte na "stipendijní fond, prac. 229918"

Přílohy: pomocí tlačítka "Přidat soubor" postupně přidejte jako přílohy doklady prokazující výši nákladů a jejich skladbu, vyjádření školitele, potvrzení o vystoupení nebo potvrzení o přijetí příspěvku do tištěného sborníku. V případě stipendia k pokrytí nákladů spojených s účastí na akci typu moot court prosím jako přílohu přiložte i vyjádření garanta předmětu.

Klikněte na "Uložit a předat ke schválení"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.