Aktuální informace k připravované rekonstrukci velkých učeben Právnické fakulty MU

Fakulta se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci velkých přednáškových učeben. Aktuálně proběhlo výběrové řízení na generálního dodavatele stavby a připravuje se podpis smlouvy. Vlastní stavební práce budou zahájeny na počátku ledna 2020. Průběh stavebních prací je předpokládán v délce 360 dnů. Jelikož stavební práce zasáhnou i prostory menzy, je nutné ji na dobu rekonstrukce uzavřít a vyklidit. Výdej stravy z těchto důvodů bude probíhat  pouze do 13. prosince 2019.

Děkujeme všem studentům a zaměstnancům za pochopení komplikací a omezení, která budou takto rozsáhlou rekonstrukci provázet. Výsledkem budou moderní, velmi dobře vybavené posluchárny odpovídající aktuálním požadavkům na výuku.

Další informace k průběhu rekonstrukce budou průběžně doplňovány.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.