Informace pro studenty
a uchazeče ze zahraničí

Příjezdy zahraničních studentů nově upravuje usnesení vlády č. 511. V porovnání s usnesením 495, které platilo do 11. května, jde o jinou úpravu. Dle vyjádření MVČR však je cílem úpravy zachovat stávající režim a zvýšit přehlednost.

Dle vyjádření MVČR by měly i po účinnosti usnesení č. 511 zůstat zachovány následující režimy pro příjezd studentů:

  1. kterýkoli student s negativním testem (to platí pro nové i stávající studenty) – použije se v takovém případě potvrzení o studiu, které si student vytiskne z Informačního systému MU
  2. student z Rakouska nebo Slovenska i bez negativního testu (v takovém případě si může test do 72 hodin opatřit v ČR, nebo se přihlásí krajské hygienické stanici a je mu uložena karanténa 14 dní) – použije se v takovém případě potvrzení pro přeshraniční studenty, které si student vytiskne z IS;
  3. kterýkoli student nebo uchazeč o studium na 24 hodin za účelem zkoušky nebo přijímací zkoušky – použije se v takovém případě potvrzení o zkoušce, které si student vytiskne z IS, nebo pozvánka na TSP v případě uchazečů o studium.

Podrobnosti výkladu MVČR u jednotlivých režimů (včetně notifikačních povinností, omezení pohybu, povinnosti podrobit se dalšímu testu apod.) jsou dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx

Krizový štáb dále doporučuje, aby studenti MUNI ukončovali studia na zahraničních univerzitách primárně distanční formou a do zahraničí cestovali jen ve zcela nezbytných případech, pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.