Pracovní povinnost studentů

Vláda České republiky usnesením publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 79/2020 Sb., konkrétně ustanovením bodu I. odst. 1 uložila studentům vysokých škol, mj. i studentům Právnické fakulty Masarykovy univerzity v prezenční formě studia, pracovní povinnost k zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky.

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 110 odst. 4 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že odbornou způsobilostí k výkonu sociálního pracovníka je vysokoškolské studium získané v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném mj. na právo, vztahuje se tato povinnost i na studenty některých (zejména magisterských a doktorských) studijních programů realizovaných na Právnické fakultě MU.

Obsah, rozsah a místo prací stanoví studentovi pracovním příkazem hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy.

Prosím proto studentky a studenty fakulty, aby byli v případě potřeby k dispozici. Bližší informace – budou-li – umístíme na web fakulty, případně na web univerzity. Fakultu zatím o konkrétní součinnost nikdo nepožádal, situace se však nadále vyvíjí. Věřím, že i s touto případnou situací se vypořádáme důstojně.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.