Změny v přijímacím řízení

Vážené uchazečky a uchazeči,

velice si vážíme vaše zájmu o studium na naší fakultě. V souvislosti s mimořádnými opatřeními jsme museli přistoupit k některým změnám v příjímacím řízení do bakalářských studijních programů, magisterského studijního programu Právo a právní věda a navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa. Zde se dozvíte aktuální informace o těchto změnách.

1. Informace týkající se bakalářských studijních programů a magisterského studijního programu Právo a právní věda

Došlo ke změně termínu konání Testu studijních předpokladů (původní termín 25. a 26. dubna). Nový termín konaní TSP je stanoven na 20. a 21. června 2020. Podrobné informace k TSP obdržíte v průběhu května.

Vzhledem k současné situaci nebudou TSP realizovány na Slovensku. Informace pro slovenské uchazeče týkající se možnosti překročit pozemní hranici do ČR na 24 hodin za účelem přijímací zkoušky naleznete na https://www.muni.cz/koronavirus/informace-pro-uchazece.

Termín zasedání přijímací komise byl stanoven na 3. 7. 2020. Výsledek přijímacího řízení, tedy zda byl uchazeč přijat či nikoli, bude zveřejněn v e-přihlášce nejpozději dne 7. 7. 2020. 

Zápisy ke studiu jsou nově plánovány na 4. – 6. 8. a náhradní termín pak na 18. 9., a to v závislosti na možnosti vykonat maturitní zkoušku. O datu konání zápisu budou úspěšní uchazeči taktéž informováni prostřednictvím zveřejnění ve své přihlášce a zasláním emailu.  U zápisu je třeba předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud ji nepředložíte u zápisu, je třeba ji zaslat na studijní oddělení nejpozději do 10. 8. 2020. V případě, že v době konání zápisu nebudete mít maturitní zkoušku složenou, je potřeba informovat studijní oddělení a bude vám nabídnut termín zápisu v září. Do studia můžete být zapsáni i podmíněně, v tomto případě je maturitní vysvědčení třeba předložit nejpozději do 45 dnů od zahájení akademického roku 2020/2021 (ten je zahajován 1. 9. 2020).

2. Informace týkající se navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa

Pro konání Testu odborných znalostí (TOZ) byl stanoven nový termín konání TOZ, a to v pátek 26. června 2020. Pozvánku s podrobnými informacemi včetně nutných hygienických pravidel uchazeči obdrží do 29. 5. 2020.

Termín zasedání přijímací komise byl stanoven na 3. 7. 2020. Výsledek přijímacího řízení, tedy zda byl uchazeč přijat či nikoli, bude zveřejněn v e-přihlášce dne nejpozději dne 7. 7. 2020.

Zápisy ke studiu jsou nově plánovány na 4. – 6. 8. a náhradní termín pak na 18. 9., a to v závislosti na termínu konání státních závěrečných zkoušek. O datu konání zápisu budou úspěšní uchazeči taktéž informováni prostřednictvím zveřejnění ve své přihlášce a zasláním emailu. U zápisu je třeba předložit úředně ověřenou kopii diplomu absolventa studijního programu Právní specializace nebo Veřejná správa akreditovaného na vysoké škole – úředně ověřenou kopii diplomu není povinen předložit uchazeč, který absolvoval bakalářský studijní program Právní specializace nebo Veřejná správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, anebo uchazeč, který absolvoval studium realizované v rámci mezifakultního bakalářského studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta MU. V takovém případě budou údaje prokazující výše uvedenou podmínku získány z IS MUNI.

Uspořádali jsme Online setkání pro uchazeče, které proběhlo v úterý 19. května. Otázky, které jsme v rámci setkání zodpověděli, jsou dostupné na našich webových stránkách.

Další informace o přijímacím řízení naleznete na https://www.law.muni.cz/content/cs/pro-uchazece/.

Pokud máte dotazy či potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na emailu studijni@law.muni.cz.

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
proděkanka pro přijímací řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.