HR Award - Gap Analýza
a Akční plán byly odeslány
Evropské komisi

Přípravné práce k získání HR Excelence in Research Award jsme dokončili. Gap analýzu a Akční plán jsme odeslali 9. 12. 2020 Evropské komisi k posouzení a 5. 1. 2021 jsme úspěšně prošli administrativní kontrolou. Nyní čekáme na výsledek expertního hodnocení. Gap analýza byla zpracována na základě dotazníkového šetření, jednání pracovní skupiny a konzultací se zaměstnanci. Konečná podoba Akčního plánu naší fakulty byla diskutována s Akademickým senátem PrF MU a schválena HR Award řídícím výborem. Děkujeme všem zaměstnancům za jejich zapojení, návrhy, sdílení zkušeností, připomínky a těšíme se na další spolupráci v období realizace Akčního plánu naší fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.