HR Award
- 8 fakult MU na cestě k HR Award

Osm fakult MU vstoupilo oficiálně do procesu získání prestižního ocenění HR Award. Právnická fakulta se k principům, které jsou zakotveny v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, přihlásila 10. 12. 2019 a zavazuje se tak k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

Máte tak příležitost diskutovat a projevit svůj názor na klíčové oblasti a otázky, které se týkají Vaší práce na právnické fakultě a přispět tak ke zlepšení podmínek pro Vaši práci. Můžete sdílet Vaše zkušenosti s transparentním náborem a výběrem a Vaší adaptací na PrF, Váš kariérní rozvoj a další vzdělávání, Vaše požadavky na zlepšení podmínek pro výzkum a výuku, Váš názor na hodnocení a využití výsledků Vaší práce na MU a PrF či způsoby jejich šíření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.