Telefonní seznam

Sekretariát děkana

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Děkanka doc. JUDr. Markéta Selucká Ph.D. 104A549 49 1201marketa.selucka
Tajemnice Ing. Blanka Přikrylová 107549 49 1202blanka.prikrylova
Sekretářka Ing. Hana Hrušková 105549 49 1200hana.hruskova
Podatelna Světlana Hlubučková 059549 49 4181svetlana.hlubuckova
Učitelé doc. JUDr. Markéta Selucká Ph.D. 104A549 49 1201marketa.selucka
Fax FAX podatelna 052541 21 0604
FAX sekretariát 105541 21 3162

Personální a mzdové oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Dagmar Pipalová 104549 49 1203dagmar.pipalova
Zaměstnanci Ing. Leona Čumová 108549 49 3614leona.cumova

Studijní oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Jaroslav Pavliňák 113549 49 1205jaroslav.pavlinak
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Petra Marková 116549 49 5858petra.markova
Zaměstnanci Bc. Martina Crhová 117549 49 3100martina.crhova
Hana Holubová 112549 49 6398hana.holubova
Mgr. Jana Lautrbachová 114549 49 5664jana.lautrbachova
Mgr. Lenka Podrabská 112549 49 6579lenka.podrabska
Radmila Tučková 117549 49 5284radmila.tuckova
Externí spolupracovníci Bc. Tereza Dřevová 117549 49 6842tereza.drevova

Oddělení pro zahraniční vztahy

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Věra Redrupová B.A. 125549 49 6861vera.redrupova
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Anna Tomenendalová 127549 49 7753anna.tomenendalova
Fax FAX 549 49 1270
Zahraniční lektoři 125549 49 1259

Oddělení vnějších vztahů a marketingu

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Jana Kledusová S190549 49 5489jana.kledusova
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Hana Sloupenská S189549 49 6034hana.sloupenska
Zaměstnanci Mgr. Petr Havlík S189549 49 6587petr.havlik
Kateřina Jašková S189549 49 6408katerina.jaskova

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Ing. Jiří Jaroš S176549 49 1206jiri.jaros
Zástupce vedoucí(ho) Ing. Eva Jarošová S175549 49 4596eva.jarosova
Zaměstnanci Ing. Martin Grepl S175549 49 3516martin.grepl
Mgr. Tomáš Grulich S175549 49 4350tomas.grulich
Mgr. Petr Hudeček S175549 49 3854petr.hudecek
Projektový servis Ing. Eva Jarošová S175549 49 4596eva.jarosova

Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Bc. Radka Schardová 008549 49 6873radka.schardova
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Martina Augustinová 008549 49 3044martina.augustinova
Pracoviště DSP 403549 49 1251

Centrum dalšího vzdělávání

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Lenka Sochorová 017549 49 1219lenka.sochorova
Zástupce vedoucí(ho) Jana Buchalová 019549 49 8506jana.buchalova
Učitelé doc. Ing. Ladislav Janíček Ph.D., MBA, LLM ladislav.janicek
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán Ph.D. zdenek.kapitan
Mgr. Lenka Sochorová 017549 49 1219lenka.sochorova
Zaměstnanci Ing. Naděžda Švihelová 019549 49 5344nadezda.svihelova
Bc. Jana Würzlerová 019549 49 8531jana.wurzlerova

Ekonomické oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Vladimír Adámek Ph.D. S177549 49 1204vladimir.adamek
Zástupce vedoucí(ho) Blanka Nováková S179549 49 6528blanka.novakova
Zaměstnanci Jana Hrabálková S179549 49 4299jana.hrabalkova
Hana Hrdličková 044549 49 4850hana.hrdlickova
Zdeňka Maťašová 059549 49 6396zdenka.matasova
Simona Rakušanová S178549 49 4552simona.rakusanova

Ústřední knihovna

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Petra Georgala S185549 49 1208petra.georgala
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Hana Rymešová S186549 49 6755hana.rymesova
Zaměstnanci Lenka Audyová S187549 49 6299lenka.audyova
Blanka Hönigová S186549 49 4221blanka.honigova
Marcela Mečlová DiS. S187549 49 6814marcela.meclova
Renata Nováčková S186549 49 3012renata.novackova
Jitka Reiningerová S188549 49 8723jitka.reiningerova
Zlatuše Smutná S187549 49 7068zlatuse.smutna
Alice Stojanová S188549 49 7184alice.stojanova
Alena Švachová DiS. S188549 49 6953alena.svachova
Knihovna S107549 49 1220
Knihovna (mobil) S107604 22 5661

Oddělení provozu a údržby budovy

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Petr Klein 009549 49 1209petr.klein
Zástupce vedoucí(ho) Martin Ocelka S111549 49 1229martin.ocelka
Zaměstnanci Michal Dašek S111549 49 1229michal.dasek
Miroslav Duchoň 001549 49 1211miroslav.duchon
Zdeněk Koláček S111549 49 12291230@mail.muni.cz
Pavel Roman S111549 49 1229pavel.roman
Externí spolupracovníci Jan Daněk 139549 49 4047jan.danek
Výtah 549 49 7261
Ozvučení auly 042A549 49 6150
Vrátnice 001549 49 1211
Zvukový technik 137A549 49 1227zvukovy.technik

Centrum informačních technologií

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Aleš Kotula 021549 49 1207ales.kotula
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Martin Knotek 021549 49 4962martin.knotek
Zaměstnanci Mgr. Jiří Doušek 021549 49 1280jiri.dousek
Zdeněk Hájek 021549 49 4026zdenek.hajek
Ing. Milan Kolka Ph.D. 021549 49 4280milan.kolka

Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky, pracoviště PrF MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Zaměstnanci Bc. Kateřina Bulová 021549 49 3176katerina.bulova
Bc. Tereza Dřevová 117549 49 6842tereza.drevova

Katedra právní teorie

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa CSc. 306549 49 8237milos.vecera
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Mgr. Martin Škop Ph.D. 307549 49 7613martin.skop
Sekretářka Tereza Buchalová 323B549 49 3216tereza.buchalova
Učitelé JUDr. Martin Hapla Ph.D. 305549 49 5511martin.hapla
doc. JUDr. Jaromír Harvánek CSc. 305549 49 4103jaromir.harvanek
JUDr. Lukáš Hlouch Ph.D. 305549 49 5844lukas.hlouch
doc. PhDr. Tatiana Machalová CSc. 320549 49 5742tatiana.machalova
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová Ph.D. 320549 49 3584terezie.smejkalova
doc. JUDr. Tomáš Sobek Ph.D. 307549 49 5515tomas.sobek
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop Ph.D. 307549 49 7613martin.skop
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková Ph.D. 310549 49 6258marketa.stepanikova
doc. PhDr. Martina Urbanová Ph.D. 310549 49 8005martina.urbanova
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa CSc. 306549 49 8237milos.vecera
Odborní pracovníci Mgr. Bc. Monika Hanych monika.hanych
doc. PhDr. Helena Kubátová Ph.D. helena.kubatova
Mgr. Martin Lakomý martin.lakomy
JUDr. Michal Malaník michal.malanik
Mgr. Barbora Vacková Ph.D. barbora.vackova
Externí spolupracovníci Ing. Milan Kolka Ph.D. 021549 49 4280milan.kolka

Katedra ústavního práva a politologie

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Jan Svatoň CSc. 122549 49 7263jan.svaton
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Ladislav Vyhnánek Ph.D., LL.M. 147549 49 4412ladislav.vyhnanek
Sekretářka Andrea Kalivodová DiS. 150549 49 3617andrea.kalivodova
Učitelé Ing. Mgr. Jaroslav Benák Ph.D. 144549 49 6247jaroslav.benak
prof. JUDr. Jan Filip CSc. 146549 49 3792jan.filip
Mgr. Pavel Kandalec Ph.D., LL.M. 143549 49 5257pavel.kandalec
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka Ph.D. 253549 49 5235zdenek.koudelka
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek Ph.D., LL.M. 253549 49 4407pavel.molek
doc. JUDr. Jan Svatoň CSc. 122549 49 7263jan.svaton
JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D. 253549 49 7459katerina.simackova
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D. 253549 49 7575vojtech.simicek
Mgr. Zuzana Vikarská MJur, MPhil, Ph.D. 147549 49 6506zuzana.vikarska
JUDr. Ladislav Vyhnánek Ph.D., LL.M. 147549 49 4412ladislav.vyhnanek
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral Ph.D. 143549 49 4699robert.zbiral
Odborní pracovníci Mgr. Bc. Monika Hanych monika.hanych
Externí spolupracovníci doc. JUDr. Jiří Kroupa CSc. 144549 49 5429jiri.kroupa

Katedra dějin státu a práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Ladislav Vojáček CSc. 311549 49 8394ladislav.vojacek
Sekretářka Zuzana Suchá 323A549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé JUDr. Mgr. Radek Černoch Ph.D. 312radek.cernoch
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová Ph.D. 312549 49 3434nada.fiedlerova
JUDr. Ondřej Horák Ph.D. 314549 49 5204ondrej.horak
PhDr. Mgr. Jakub Razim Ph.D. et Ph.D. 314549 49 4734jakub.razim
doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D. 264549 49 6678katerina.ronovska
doc. JUDr. Pavel Salák Ph.D. 314549 49 7961pavel.salak
doc. JUDr. Karel Schelle CSc. 313549 49 6911karel.schelle
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen Ph.D., LL.M. Eur.Int. 313549 49 5231jaromir.tauchen
prof. JUDr. Ladislav Vojáček CSc. 311549 49 8394ladislav.vojacek
doc. JUDr. Michaela Židlická Dr. 312549 49 8676michaela.zidlicka

Katedra správní vědy a správního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Soňa Skulová Ph.D. 154549 49 7029sona.skulova
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Alena Kliková Ph.D. 152549 49 4922alena.klikova
Sekretářka Andrea Kalivodová DiS. 150549 49 3617andrea.kalivodova
Učitelé JUDr. Radislav Bražina 157549 49 3212radislav.brazina
doc. JUDr. Petr Havlan CSc. 157549 49 4143petr.havlan
JUDr. David Hejč Ph.D. 157549 49 4825david.hejc
Mgr. Anna Chamráthová 159anna.chamrathova
JUDr. Jana Jurníková Ph.D. 163549 49 4651jana.jurnikova
JUDr. Stanislav Kadečka Ph.D. 155549 49 4689stanislav.kadecka
JUDr. Alena Kliková Ph.D. 152549 49 4922alena.klikova
JUDr. Lukáš Potěšil Ph.D. 155549 49 5497lukas.potesil
prof. JUDr. Petr Průcha CSc. 152549 49 6522petr.prucha
JUDr. Stanislav Sedláček Ph.D. 159549 49 6797stanislav.sedlacek
doc. JUDr. Soňa Skulová Ph.D. 154549 49 7029sona.skulova
JUDr. Veronika Smutná Ph.D. 159549 49 6673veronika.smutna
Mgr. Tomáš Svoboda 159tomas.svoboda

Katedra občanského práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc. 256549 49 4416jan.hurdik
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Pavel Koukal Ph.D. 263549 49 4171pavel.koukal
Sekretářka Alice Dvořáková 265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé Mgr. Matěj Dobeš Ph.D. 206549 49 5085matej.dobes
JUDr. Lenka Dobešová Ph.D. 266549 49 4571lenka.dobesova
prof. JUDr. Josef Fiala CSc. 255549 49 3752josef.fiala
JUDr. Lukáš Hadamčík Ph.D. 206549 49 6253lukas.hadamcik
JUDr. Jiří Handlar Ph.D. 263549 49 3526jiri.handlar
prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc. 256549 49 4416jan.hurdik
JUDr. Pavel Koukal Ph.D. 263549 49 4171pavel.koukal
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková Ph.D. 254549 49 5313zdenka.kralickova
doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D. 264549 49 6678katerina.ronovska
doc. JUDr. Markéta Selucká Ph.D. 256549 49 1201marketa.selucka

Katedra trestního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Věra Kalvodová Dr. 229549 49 4806vera.kalvodova
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Josef Kuchta CSc. 227549 49 5586josef.kuchta
Sekretářka Jana Dopitová 232549 49 7247jana.dopitova
Učitelé JUDr. Eva Brucknerová Ph.D. 231549 49 5471eva.brucknerova
Mgr. David Čep 231david.cep
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. 226549 49 3599jaroslav.fenyk
doc. JUDr. Marek Fryšták Ph.D. 230549 49 3870marek.frystak
JUDr. Milana Hrušáková Ph.D. 231549 49 5307milana.hrusakova
prof. JUDr. Věra Kalvodová Dr. 229549 49 4806vera.kalvodova
Mgr. Katarína Kandová 231549 49 6478katarina.kandova
doc. JUDr. Josef Kuchta CSc. 227549 49 5586josef.kuchta
JUDr. Jan Provazník Ph.D. 226549 49 5471jan.provaznik
Emeritní profesoři prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl CSc. vladimir.kratochvil

Katedra mezinárodního a evropského práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D. 236549 49 5508filip.krepelka
Sekretářka Jana Dopitová 232549 49 7247jana.dopitova
Učitelé JUDr. Klára Drličková Ph.D. 234549 49 4935klara.drlickova
JUDr. Radim Charvát Ph.D., LL.M. 236549 49 3862radim.charvat
JUDr. Pavel Koukal Ph.D. 263549 49 4171pavel.koukal
doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D. 236549 49 5508filip.krepelka
JUDr. Tereza Kyselovská Ph.D. 234549 49 3882tereza.kyselovska
prof. JUDr. Jiří Malenovský CSc. jiri.malenovsky
Mgr. Zdeněk Nový Ph.D., LL.M. 233549 49 5059zdenek.novy
Mgr. Iveta Rohová 238549 49 3737iveta.rohova
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová CSc. 237549 49 1032nadezda.rozehnalova
doc. JUDr. David Sehnálek Ph.D. 238549 49 7949david.sehnalek
JUDr. Ondřej Svaček Ph.D., LL.M. ondrej.svacek
prof. JUDr. Vladimír Týč CSc. 239549 49 7887vladimir.tyc
Mgr. Kateřina Uhlířová Ph.D., LL.M. 233549 49 4695katerina.uhlirova
JUDr. Jiří Valdhans Ph.D. 222549 49 8121jiri.valdhans
Odborní pracovníci JUDr. Lucie Zavadilová lucie.zavadilova

Katedra obchodního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Josef Bejček CSc. 246549 49 3168josef.bejcek
Zástupce vedoucí(ho) prof. JUDr. Jarmila Pokorná CSc. 245549 49 6405jarmila.pokorna
Sekretářka Vladimíra Vraná 130549 49 3027vladimira.vrana
Učitelé prof. JUDr. Josef Bejček CSc. 246549 49 3168josef.bejcek
Mgr. Zdeněk Houdek 206549 49 6195zdenek.houdek
doc. JUDr. Josef Kotásek Ph.D. 248549 49 5153josef.kotasek
JUDr. Jaromír Kožiak Ph.D. 244549 49 4310jaromir.koziak
doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D. 247549 49 4693dana.ondrejova
prof. JUDr. Jarmila Pokorná CSc. 245549 49 6405jarmila.pokorna
Mgr. Monika Příkazská Ph.D. 244549 49 8252monika.prikazska
Ing. Mgr. Radek Ruban Ph.D. 244549 49 6772radek.ruban
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán Ph.D. 247549 49 3055josef.silhan
JUDr. Eva Večerková Ph.D. 245549 49 8199eva.vecerkova
Emeritní profesoři prof. JUDr. Petr Hajn DrSc. 245549 49 4065petr.hajn

Katedra finančního práva a národního hospodářství

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Petr Mrkývka Ph.D. 322A549 49 5976petr.mrkyvka
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Ivana Pařízková Ph.D. 309549 49 6209ivana.parizkova
Sekretářka Vladimíra Vraná 130549 49 3027vladimira.vrana
Učitelé doc. Ing. Jiří Blažek CSc. 322B549 49 3246jiri.blazek
Dr Mgr. Damian Czudek Ph.D. 322549 49 3039damian.czudek
JUDr. Michal Janovec Ph.D. 308549 49 8351michal.janovec
doc. JUDr. Petr Mrkývka Ph.D. 322A549 49 5976petr.mrkyvka
JUDr. Ivana Pařízková Ph.D. 309549 49 6209ivana.parizkova
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan Ph.D. 304549 49 6636michal.radvan
JUDr. Johan Schweigl Ph.D. 308549 49 8352johan.schweigl
JUDr. Dana Šramková Ph.D., MBA 308549 49 7370dana.sramkova
Ing. Eva Tomášková Ph.D. 309549 49 7730eva.tomaskova

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí JUDr. Jaroslav Stránský Ph.D. 213549 49 4415jaroslav.stransky
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Milan Galvas CSc. 207549 49 3910milan.galvas
Sekretářka Alice Dvořáková 265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé doc. JUDr. Milan Galvas CSc. 207549 49 3910milan.galvas
JUDr. Jan Horecký Ph.D. 213549 49 6018jan.horecky
JUDr. Andrea Hrdličková Ph.D. andrea.hrdlickova
JUDr. Jana Komendová Ph.D. 213549 49 4183jana.komendova
JUDr. Ing. Petr Machálek Ph.D. 207petr.machalek
Mgr. Nelly Springinsfeldová Ph.D. 206549 49 7848nelly.springinsfeldova
JUDr. Jaroslav Stránský Ph.D. 213549 49 4415jaroslav.stransky

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Ilona Jančářová Ph.D. 220549 49 4533ilona.jancarova
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Ivana Průchová CSc. 223549 49 6562ivana.pruchova
Sekretářka Zuzana Suchá 323A549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé JUDr. Jana Dudová Ph.D. 205549 49 3597jana.dudova
Mgr. Jakub Hanák Ph.D. 225549 49 5101jakub.hanak
doc. JUDr. Ilona Jančářová Ph.D. 220549 49 4533ilona.jancarova
doc. JUDr. Ivana Průchová CSc. 223549 49 6562ivana.pruchova
JUDr. Jana Tkáčiková Ph.D. 206549 49 3056jana.tkacikova
Mgr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M. 225549 49 7336vojtech.vomacka
JUDr. Dominik Židek Ph.D. 223549 49 8431dominik.zidek
Externí spolupracovníci doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek CSc. 205549 49 6288milan.pekarek

Ústav práva a technologií

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D. 324A549 49 6445radim.polcak
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Matěj Myška Ph.D. 324B549 49 4751matej.myska
Sekretářka Tereza Buchalová 323B549 49 3216tereza.buchalova
Učitelé JUDr. Jakub Harašta Ph.D. 324B549 49 7628jakub.harasta
JUDr. Tereza Kyselovská Ph.D. 234549 49 3882tereza.kyselovska
JUDr. MgA. Jakub Míšek 319549 49 5322jakub.misek
JUDr. Matěj Myška Ph.D. 324B549 49 4751matej.myska
doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D. 324A549 49 6445radim.polcak
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová Ph.D. 320549 49 3584terezie.smejkalova
Odborní pracovníci Mgr. Dominika Galajdová dominika.galajdova
Ing. Mgr. František Kasl frantisek.kasl
doc. JUDr. Jan Kolouch Ph.D. jan.kolouch
Mgr. Bc. Michal Koščík Ph.D. michal.koscik
Mgr. Bc. Ivana Kudláčková 319549 49 5376ivana.kudlackova
JUDr. Pavel Loutocký Ph.D., BA (Hons) pavel.loutocky
Mgr. Tereza Novotná 324novotna.tereza
doc. JUDr. Ladislav Pokorný Ph.D. ladislav.pokorny
Mgr. Václav Stupka Ph.D. -vaclav.stupka
JUDr. MgA. Michal Šalomoun Ph.D. michal.salomoun
Mgr. Terezie Vojtíšková terezie.vojtiskova
JUDr. Marek Vrbík marek.vrbik

Ústav pro otázky soudnictví

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. David Kosař Ph.D., LL.M., J. S. D. 142549 49 4954david.kosar
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová Ph.D. 400katarina.sipulova
Učitelé doc. JUDr. David Kosař Ph.D., LL.M., J. S. D. 142549 49 4954david.kosar
Mgr. Hubert Smekal Ph.D. 400hubert.smekal
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková Ph.D. 400marina.urbanikova
Výzkumní pracovníci Bríd Ní Ghráinne 400brid.ni_ghrainne
Odborní pracovníci Mgr. Adam Blisa 400adam.blisa
Mgr. Ondřej Kadlec J.D. 400ondrej.kadlec
Madalina Bianca Moraru Ph.D., LL.M. 400madalina_bianca.moraru
Mgr. et Mgr. Tereza Papoušková 400549 49 3839tereza.papouskova
Mgr. Bc. Jan Petrov LL.M. 400jan.petrov
Samuel Spáč PhD., M.A. 400549 49 5094samuel.spac
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová Ph.D. 400katarina.sipulova
Nino Tsereteli Ph.D., LL.M. 400549 49 5948nino.tsereteli
Zaměstnanci Mgr. Lukáš Hamřík 400549 49 8180lukas.hamrik

Katedra civilního práva procesního

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Petr Lavický Ph.D. 264549 49 4089petr.lavicky
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Michal Janoušek Ph.D. 260549 49 6014michal.janousek
Sekretářka Alice Dvořáková 265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé JUDr. Eva Dobrovolná Ph.D., LL.M. 262549 49 3498eva.dobrovolna
JUDr. Radim Chalupa Ph.D. 260549 49 4418radim.chalupa
JUDr. Michal Janoušek Ph.D. 260549 49 6014michal.janousek
doc. JUDr. Petr Lavický Ph.D. 264549 49 4089petr.lavicky
Mgr. Tereza Pondikasová 262549 49 8350tereza.pondikasova
Externí spolupracovníci JUDr. Ing. Radovan Dávid Ph.D. 260549 49 349768560@mail.muni.cz

Centrum jazykového vzdělávání MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Štěpánka Bilová Ph.D. 410549 49 3208stepanka.bilova
Zástupce vedoucí(ho) PhDr. Eva Šrámková 405549 49 7692eva.sramkova
Sekretářka Lenka Pavlíková 410549 49 5455lenka.pavlikova
Učitelé Mgr. Štěpánka Bilová Ph.D. 410549 49 3208stepanka.bilova
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho 405veronika.camacho
Mgr. Radmila Doupovcová 404549 49 4014radmila.doupovcova
Mgr. Alena Hradilová Ph.D. 404549 49 7770alena.hradilova
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková vera.hromadkova
Mgr. Barbora Chovancová Ph.D. 404549 49 3439barbora.chovancova
Mgr. Kateřina Chudová 404549 49 3934katerina.chudova
PhDr. Hana Kallus M.A., Ph.D. 404549 49 4884hana.kallus
Mgr. Kamila Novotná 405549 49 4320kamila.novotna
Mgr. Kateřina Sedláčková Ph.D. katerina.sedlackova
Mgr. Radek Šimek Ph.D. 409549 49 7536radek.simek
PhDr. Eva Šrámková 405549 49 7692eva.sramkova
Mgr. Daniela Veškrnová 405daniela.veskrnova
Externí spolupracovníci PhDr. Radoslava Šopovová 409549 49 7653radoslava.sopovova

Menza MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Vedoucí provozu 541 21 4552

Studentská komora AS PrF

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Kancelář 031

Šatna talárů

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Talárovna 011549 49 1189

Knihkupectví Wolters Kluwer ČR

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Knihkupectví 014541 21 4855

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.