Telefonní seznam

Sekretariát děkana

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Děkan doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.105549 49 1201martin.skop
Tajemnice Ing. Blanka Přikrylová107549 49 1202blanka.prikrylova
Sekretářka Ing. Hana Hrušková105549 49 1200hana.hruskova
Podatelna Světlana Hlubučková059549 49 4181svetlana.hlubuckova
Zaměstnanci Mgr. Kateřina Daněčková114549 49 7003katerina.daneckova
Fax FAX podatelna052541 21 0604
FAX sekretariát105541 21 3162

Personální a mzdové oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Dagmar Pipalová017549 49 1203dagmar.pipalova
Zaměstnanci Ing. Leona Čumová019549 49 3614leona.cumova
Mgr. Andrea Havlenová019549 49 3630andrea.havlenova
Mgr. Veronika Macháček019549 49 6123veronika.machacek

Studijní oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Jaroslav Pavliňák113549 49 1205jaroslav.pavlinak
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Petra Marková116549 49 5858petra.markova
Zaměstnanci Bc. Martina Crhová125549 49 3100martina.crhova
Hana Holubová112549 49 6398hana.holubova
Bc. Kateřina Koželuhová117549 49 8077katerina.kozeluhova
Mgr. Jana Lautrbachová114549 49 5664jana.lautrbachova
Mgr. Lenka Podrabská112549 49 6579lenka.podrabska
Radmila Tučková117549 49 5284radmila.tuckova

Oddělení pro zahraniční vztahy

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Věra Redrupová, B.A.108549 49 6861vera.redrupova
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Ivana Hovořáková, Ph.D.108549 49 4017ivana.hovorakova
Fax FAX549 49 1270
Zahraniční lektoři108549 49 1259

Oddělení vnějších vztahů a marketingu

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Jana KledusováS190549 49 5489jana.kledusova
Zástupce vedoucí(ho) Kateřina JaškováS189549 49 6408katerina.jaskova
Zaměstnanci Mgr. Petr HavlíkS189549 49 6587petr.havlik
Bc. Marek ŠtěpánekS189549 49 5975marek.stepanek

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Ing. Jiří JarošS176549 49 1206jiri.jaros
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Petr HudečekS175549 49 3854petr.hudecek
Zaměstnanci Ing. Martin GreplS175549 49 3516martin.grepl
Mgr. Tomáš GrulichS175549 49 4350tomas.grulich
Ing. Eva JarošováS175549 49 4596eva.jarosova
Ing. Iva ŠťastnáS175549 49 6082iva.stastna

Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Bc. Radka Schardová008549 49 6873radka.schardova
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Martina Augustinová008549 49 3044martina.augustinova
Pracoviště DSP403549 49 1251

Centrum dalšího vzdělávání

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Jana Buchalová211549 49 1219jana.buchalova
Zástupce vedoucí(ho) Ing. Naděžda Švihelová211549 49 5344nadezda.svihelova
Zaměstnanci Bc. Marcela Šlesová211549 49 7696marcela.slesova
Externí spolupracovníci JUDr. Eva Večerková, Ph.D.245549 49 81991826@mail.muni.cz

Ekonomické oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Vladimír Adámek, Ph.D.S177549 49 1204vladimir.adamek
Zástupce vedoucí(ho) Simona RakušanováS178549 49 4552simona.rakusanova
Zaměstnanci Markéta Černá044549 49 3676marketa.cerna
Jana HrabálkováS179549 49 4299jana.hrabalkova
Zdeňka Maťašová059549 49 6396zdenka.matasova
Blanka NovákováS179549 49 6528blanka.novakova

Ústřední knihovna

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Petra GeorgalaS185549 49 1208petra.georgala
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Hana RymešováS186549 49 6755hana.rymesova
Zaměstnanci Lenka AudyováS187549 49 6299lenka.audyova
Blanka HönigováS186549 49 4221blanka.honigova
Pavla Lovečková, DiS.S188549 49 5255pavla.loveckova
Marcela Mečlová, DiS.S187549 49 6814marcela.meclova
Renata NováčkováS186549 49 3012renata.novackova
Jitka ReiningerováS188549 49 8723jitka.reiningerova
Zlatuše SmutnáS187549 49 7068zlatuse.smutna
Alice StojanováS188549 49 7184alice.stojanova
Alena Švachová, DiS.S188549 49 6953alena.svachova
Knihovna S107549 49 1220
Knihovna (mobil)S107604 22 5661

Oddělení provozu a údržby budovy

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Petr Klein009549 49 1209petr.klein
Zástupce vedoucí(ho) Martin OcelkaS111549 49 1229martin.ocelka
Zaměstnanci Michal DašekS111549 49 1229michal.dasek
Miroslav Duchoň001549 49 1211miroslav.duchon
Zdeněk KoláčekS111549 49 12291230@mail.muni.cz
Pavel RomanS111549 49 1229pavel.roman
Výtah 549 49 7261
Ozvučení auly042A549 49 6150
Vrátnice001549 49 1211
Zvukový technik137A549 49 1227zvukovy.technik

Centrum informačních technologií

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Aleš Kotula021549 49 1207ales.kotula
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Martin Knotek021549 49 4962martin.knotek
Zaměstnanci Zdeněk Hájek021549 49 4026zdenek.hajek
Ing. Milan Kolka, Ph.D.021549 49 4280milan.kolka
Externí spolupracovníci Bc. David Lang021549 49 1280david.lang

Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky, pracoviště PrF MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Zaměstnanci Mgr. Lukáš Eliaš117549 49 6842lukas.elias
Mgr. Kateřina Linhová021549 49 3176katerina.linhova

Katedra právní teorie

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.306549 49 8237milos.vecera
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Martin Hapla, Ph.D.305549 49 5511martin.hapla
Sekretářka Tereza Buchalová323B549 49 3216tereza.buchalova
Učitelé JUDr. Martin Hapla, Ph.D.305549 49 5511martin.hapla
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.305549 49 5844lukas.hlouch
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.320549 49 5742tatiana.machalova
JUDr. Michal Malaník, Ph.D.307549 49 5527michal.malanik
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.320549 49 3584terezie.smejkalova
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.307549 49 5515tomas.sobek
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.307549 49 1201martin.skop
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.310549 49 6258marketa.stepanikova
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.310549 49 8005martina.urbanova
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.barbora.vackova
JUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D.549 49 6967jakub.valc
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.306549 49 8237milos.vecera
Odborní pracovníci Mgr. et Mgr. Petr Palíšekpetr.palisek
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková549 49 6711linda.tvrdikova
Externí spolupracovníci Mgr. Ing. John Altair Gealfow549 49 3708391615@mail.muni.cz
Ing. Milan Kolka, Ph.D.021549 49 4280milan.kolka

Katedra ústavního práva a politologie

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.142549 49 4954david.kosar
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.147549 49 4412ladislav.vyhnanek
Sekretářka Andrea Kalivodová, DiS.150549 49 3617andrea.kalivodova
Učitelé Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.144549 49 6247jaroslav.benak
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.146549 49 3792jan.filip
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.143549 49 5257pavel.kandalec
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.142549 49 4954david.kosar
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.253549 49 5235zdenek.koudelka
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.253549 49 4407pavel.molek
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.122549 49 7263jan.svaton
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.253549 49 7459katerina.simackova
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.253549 49 7575vojtech.simicek
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.147549 49 6506zuzana.vikarska
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.147549 49 4412ladislav.vyhnanek
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.143549 49 4699robert.zbiral
Výzkumní pracovníci Patrick Casey Leisure, J.D., LL.M.146patrick.leisure
Externí spolupracovníci doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.144549 49 5429jiri.kroupa

Katedra dějin státu a práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.313549 49 5231jaromir.tauchen
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.314549 49 7961pavel.salak
Sekretářka Zuzana Suchá323A549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.312549 49 5705radek.cernoch
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.312549 49 3434nada.fiedlerova
doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.314549 49 5204ondrej.horak
JUDr. David Kolumber, Ph.D.311549 49 4297david.kolumber
Mgr. Lucie Mrázková312549 49 6086lucie.mrazkova
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.314549 49 4734jakub.razim
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.314549 49 7961pavel.salak
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.313549 49 5231jaromir.tauchen
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.311549 49 8394ladislav.vojacek

Katedra správní vědy a správního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.154549 49 7029sona.skulova
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Alena Kliková, Ph.D.152549 49 4922alena.klikova
Sekretářka Andrea Kalivodová, DiS.150549 49 3617andrea.kalivodova
Učitelé JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.157549 49 3212radislav.brazina
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.157549 49 4143petr.havlan
JUDr. David Hejč, Ph.D.157549 49 4825david.hejc
JUDr. Kamil Jelínek159kamil.jelinek
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.163549 49 4651jana.jurnikova
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.152549 49 4922alena.klikova
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.155549 49 5497lukas.potesil
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.152549 49 6522petr.prucha
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.159549 49 6797stanislav.sedlacek
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.154549 49 7029sona.skulova
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.159549 49 6673veronika.smutna
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D.155tomas.svoboda

Katedra občanského práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.264549 49 6678katerina.ronovska
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.263549 49 4171pavel.koukal
Sekretářka Alice Dvořáková265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé Mgr. Bc. Luboš Brim260549 49 3192lubos.brim
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.266549 49 4571lenka.dobesova
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.260549 49 6253lukas.hadamcik
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.213549 49 3526jiri.handlar
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.256549 49 4416jan.hurdik
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.260549 49 6014michal.janousek
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.266martin.kornel
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.263549 49 4171pavel.koukal
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.254549 49 5313zdenka.kralickova
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.filip.melzer
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.264549 49 6678katerina.ronovska
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.256549 49 7100marketa.selucka
Emeritní profesoři prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.josef.fiala

Katedra trestního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.229549 49 4806vera.kalvodova
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.227549 49 5586josef.kuchta
Sekretářka Jana Dopitová211A549 49 7247jana.dopitova
Učitelé JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.231549 49 5471eva.brucknerova
Mgr. David Čep, Ph.D.231david.cep
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.226549 49 3599jaroslav.fenyk
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.230549 49 3870marek.frystak
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M.231549 49 5307milana.hrusakova
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.229549 49 4806vera.kalvodova
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.227549 49 5586josef.kuchta
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.226549 49 5471jan.provaznik
Emeritní profesoři prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.vladimir.kratochvil

Katedra mezinárodního a evropského práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.232549 49 5508filip.krepelka
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.234549 49 3882tereza.kyselovska
Sekretářka Jana Dopitová211A549 49 7247jana.dopitova
Učitelé Mgr. Jan Burda236549 49 3898jan.burda
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.234549 49 4935klara.drlickova
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.236549 49 3862radim.charvat
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.232549 49 5508filip.krepelka
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.234549 49 3882tereza.kyselovska
JUDr. Bc. Radovan Malachta238549 49 4007radovan.malachta
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.549 49 6103jiri.malenovsky
JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.233549 49 5059zdenek.novy
Mgr. Iveta Rohová238549 49 3737iveta.rohova
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.237549 49 6717nadezda.rozehnalova
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.104549 49 7949david.sehnalek
doc. JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M.236549 49 6943ondrej.svacek
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.239549 49 7887vladimir.tyc
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.233549 49 4695katerina.uhlirova
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.238549 49 8121jiri.valdhans
JUDr. Lucie Zavadilová, Ph.D.549 49 4080lucie.zavadilova

Katedra obchodního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.248549 49 5153josef.kotasek
Zástupce vedoucí(ho) prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.246549 49 3168josef.bejcek
Sekretářka Vladimíra Vraná211A549 49 3027vladimira.vrana
Učitelé prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.246549 49 3168josef.bejcek
Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.245549 49 3390zuzana.dvorakova
Mgr. Martin Floreš244549 49 3487martin.flores
Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.244549 49 6195zdenek.houdek
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.248549 49 5153josef.kotasek
JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D.245549 49 7453jan.lasak
Mgr. Christian May245549 49 7113christian.may
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.247549 49 4693dana.ondrejova
Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.244549 49 8252monika.prikazska
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.244549 49 6772radek.ruban
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.247549 49 3055josef.silhan
JUDr. Michala Špačková, Ph.D.245549 49 7437michala.spackova
Emeritní profesoři prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.245549 49 4065petr.hajn
Externí spolupracovníci prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.245549 49 6405jarmila.pokorna

Katedra finančního práva a národního hospodářství

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.322A549 49 5976petr.mrkyvka
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.309549 49 6209ivana.parizkova
Sekretářka Vladimíra Vraná211A549 49 3027vladimira.vrana
Učitelé doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.322B549 49 3246jiri.blazek
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.barbora.buchtova
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.322549 49 3039damian.czudek
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLMladislav.janicek
JUDr. Michal Janovec, Ph.D.308549 49 8351michal.janovec
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.322A549 49 5976petr.mrkyvka
Mgr. Jan Neckář, Ph.D.309549 49 6451jan.neckar
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.309549 49 6209ivana.parizkova
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.304549 49 6636michal.radvan
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.308549 49 8352johan.schweigl
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.martin.svoboda
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA308549 49 7370dana.sramkova
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.309549 49 7730eva.tomaskova

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí JUDr. Jan Horecký, Ph.D.207549 49 6018jan.horecky
Sekretářka Zuzana Suchá323A549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé Mgr. Michal Blažek206549 49 3158michal.blazek
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.207549 49 3910milan.galvas
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.207549 49 6018jan.horecky
Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.206549 49 5053vojtech.kadlubiec
JUDr. Jana Komendová, Ph.D.205549 49 4183jana.komendova
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.205549 49 6835petr.machalek
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.206549 49 5305michal.smejkal
Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D.206549 49 7848nelly.springinsfeldova
Externí spolupracovníci JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.213549 49 4415jaroslav.stransky

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.220549 49 4533ilona.jancarova
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.225549 49 5101jakub.hanak
Sekretářka Zuzana Suchá323A549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.225549 49 5101jakub.hanak
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.220549 49 4533ilona.jancarova
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.223549 49 6562ivana.pruchova
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.222549 49 3056jana.tkacikova
Mgr. Jiří Vodička, Ph.D.222549 49 6114jiri.vodicka
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.225549 49 7336vojtech.vomacka
JUDr. Dominik Židek, Ph.D.223549 49 8431dominik.zidek
Externí spolupracovníci JUDr. Jana Dudová, Ph.D.213549 49 3597jana.dudova

Ústav práva a technologií

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.324A549 49 6445radim.polcak
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Matěj Myška, Ph.D.324B549 49 4751matej.myska
Sekretářka Tereza Buchalová323B549 49 3216tereza.buchalova
Učitelé JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.324B549 49 7628jakub.harasta
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.michal.koscik
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.263549 49 4171pavel.koukal
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.319549 49 5322jakub.misek
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.324B549 49 4751matej.myska
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.324A549 49 6445radim.polcak
Mgr. Martin Švec, Ph.D.S174549 49 6115martin.svec
JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.roman.vanek
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.147549 49 4412ladislav.vyhnanek
Výzkumní pracovníci JUDr. Bc. Václav Janeček, Ph.D., MStS174vaclav.janecek
Odborní pracovníci Dr. Bettina Bacherbettina.bacher
Mgr. Michael Bátrlamichael.batrla
Anna Blechováanna.blechova
Mgr. Bc. Monika Hanych, Ph.D., LL.M.monika.hanych
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D.frantisek.kasl
Mgr. Jakub Klodwigjakub.klodwig
doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.jan.kolouch
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.michal.koscik
Mgr. Bc. Ivana Kudláčková319549 49 5376ivana.kudlackova
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)pavel.loutocky
Mgr. Tereza Novotná324tereza.novotna
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.ladislav.pokorny
Mgr. Václav Stupka, Ph.D.-vaclav.stupka
Mgr. Jakub Vostoupaljakub.vostoupal
Mgr. Veronika Žolnerčíková319veronika.zolnercikova
Externí spolupracovníci doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.305549 49 41031292@mail.muni.cz

Ústav pro otázky soudnictví

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt400katarina.sipulova
Učitelé Mgr. Lukáš Hamřík, Ph.D.400549 49 8180lukas.hamrik
Mgr. Ondřej Kadlec, J.D., MPhil, Ph.D.400ondrej.kadlec
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.142549 49 4954david.kosar
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.400hubert.smekal
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt400katarina.sipulova
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.400marina.urbanikova
PD Dr. Attila Vincze, LL.M.400549 49 3940attila.vincze
Výzkumní pracovníci Bríd Ní Ghráinne, DPhil400brid.ni_ghrainne
Odborní pracovníci Mgr. Adam Blisa400adam.blisa
Etienne Hanelt, M.A.400549 49 6127etienne.hanelt
Mathieu Leloup, PhD, LL.M.400mathieu.leloup
Madalina Bianca Moraru, Ph.D., LL.M.400madalina_bianca.moraru
Samuel Spáč, Ph.D., M.A.400549 49 5094samuel.spac
Zaměstnanci Mgr. Petra Pichaničová400549 49 6672petra.pichanicova

Katedra civilního práva procesního

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.264549 49 4089petr.lavicky
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Miloslav Hrdlička255549 49 6557miloslav.hrdlicka
Sekretářka Alice Dvořáková265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.262549 49 3498eva.dobrovolna
Mgr. Jan Holas255549 49 4140jan.holas
Mgr. Miloslav Hrdlička255549 49 6557miloslav.hrdlicka
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.264549 49 4089petr.lavicky
Mgr. Tereza Pondikasová262549 49 8350tereza.pondikasova
Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D.262549 49 5208anna.zemandlova

Centrum jazykového vzdělávání MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Kateřina Chudová410549 49 3934katerina.chudova
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.410549 49 3208stepanka.bilova
Sekretářka Lenka Pavlíková410549 49 5455lenka.pavlikova
Učitelé Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.410549 49 3208stepanka.bilova
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.405veronika.camacho
Mgr. Radmila Doupovcová404549 49 4014radmila.doupovcova
Daniel Gerrard, M.A.404daniel.gerrard
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.404549 49 7770alena.hradilova
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková404549 49 6905vera.hromadkova
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.404549 49 3439barbora.chovancova
Mgr. Kateřina Chudová410549 49 3934katerina.chudova
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D.404549 49 4884hana.kallus
Mgr. Klára Modlíkováklara.modlikova
Mgr. Kamila Novotná405549 49 4320kamila.novotna
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.katerina.sedlackova
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.409549 49 7536radek.simek
PhDr. Eva Šrámková405549 49 7692eva.sramkova
Mgr. Daniela Veškrnová405daniela.veskrnova

Menza MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Vedoucí provozu541 21 4552

Studentská komora AS PrF

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Kancelář031

Šatna talárů

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Talárovna011549 49 1189

Knihkupectví Leges

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Knihkupectví014541 21 4855brno@knihyleges.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.