Telefonní seznam

Sekretariát děkana

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Děkan doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.105549 49 1201martin.skop
Tajemnice Ing. Blanka Přikrylová107549 49 1202blanka.prikrylova
Sekretářka Ing. Hana Hrušková105549 49 1200hana.hruskova
Podatelna Světlana Hlubučková059549 49 4181svetlana.hlubuckova
Fax FAX podatelna052541 21 0604
FAX sekretariát105541 21 3162

Personální a mzdové oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Dagmar Pipalová017549 49 3627dagmar.pipalova
Zaměstnanci Ing. Kateřina Budínová019549 49 3242katerina.budinova
Ing. Leona Čumová019549 49 3614leona.cumova
Mgr. Veronika Macháček019549 49 6123veronika.machacek
Bc. Ing. Eva Martinková019549 49 6718eva.martinkova

Studijní oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Jaroslav Pavliňák113549 49 1205jaroslav.pavlinak
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Petra Marková116549 49 5858petra.markova
Zaměstnanci Bc. Martina Crhová125549 49 3100martina.crhova
Mgr. Kateřina Daněčková114549 49 7003katerina.daneckova
Hana Holubová112549 49 6398hana.holubova
Bc. Kateřina Koželuhová117549 49 8077katerina.kozeluhova
Mgr. Jana Lautrbachová114549 49 5664jana.lautrbachova
Mgr. Lenka Podrabská112549 49 6579lenka.podrabska
Radmila Tučková117549 49 5284radmila.tuckova

Oddělení pro zahraniční vztahy

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Věra Redrupová, B.A.108549 49 6861vera.redrupova
Zaměstnanci Mgr. Vendula Strnadová108549 49 8029vendula.strnadova
Fax FAX549 49 1270
Zahraniční lektoři108549 49 1259

Oddělení vnějších vztahů a marketingu

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Jana KledusováS190549 49 5489jana.kledusova
Zástupce vedoucí(ho) Kateřina JaškováS189549 49 6408katerina.jaskova
Zaměstnanci Mgr. Hana ČejkováS189549 49 6034hana.cejkova
Mgr. Sabina HauserováS189549 49 4300sabina.hauserova
Mgr. Petr HavlíkS189549 49 6587petr.havlik

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Ing. Jiří JarošS176549 49 4804jiri.jaros
Zástupce vedoucí(ho) Ing. Stanislava HřebíčkováS175549 49 4601stanislava.hrebickova
Zaměstnanci Mgr. Tomáš GrulichS175549 49 4350tomas.grulich
Ing. Eva JarošováS175549 49 4596eva.jarosova
Ing. Hana PhilippiS174549 49 4861hana.philippi
Ing. Iva ŠťastnáS175549 49 6082iva.stastna
Mgr. Radek ŽákS174549 49 8067radek.zak

Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Bc. Martina Augustinová008549 49 3044martina.augustinova
Zástupce vedoucí(ho) Ing. Lucie Melišová, Ph.D.008549 49 4657lucie.melisova
Pracoviště DSP403549 49 1251

Centrum dalšího vzdělávání

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Jana Buchalová211549 49 1219jana.buchalova
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Marcela Šlesová211549 49 7696marcela.slesova
Zaměstnanci Bc. Jitka Holíková211549 49 4223jitka.holikova

Ekonomické oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Vladimír Adámek, Ph.D.S177549 49 1204vladimir.adamek
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Simona RakušanováS178549 49 4552simona.rakusanova
Zaměstnanci Markéta Černá044549 49 3676marketa.cerna
Gabriela LežatkováS179549 49 4483gabriela.lezatkova
Zdeňka Maťašová059549 49 6396zdenka.matasova
Blanka NovákováS179549 49 6528blanka.novakova

Ústřední knihovna

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Petra GeorgalaS185549 49 5974petra.georgala
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Hana RymešováS186549 49 6755hana.rymesova
Zaměstnanci Blanka HönigováS186549 49 4221blanka.honigova
Mgr. Lucie JežováS187549 49 6000lucie.jezova
Pavla Lovečková, DiS.S188549 49 5255pavla.loveckova
Marcela Mečlová, DiS.S187549 49 6814marcela.meclova
Renata NováčkováS186549 49 3012renata.novackova
Jitka ReiningerováS188549 49 8723jitka.reiningerova
Alice StojanováS188549 49 7184alice.stojanova
Alena Švachová, DiS.S188549 49 6953alena.svachova
Vendula UrbánkováS187549 49 8310vendula.urbankova
Knihovna S107549 49 1220
Knihovna (mobil)S107604 22 5661

Oddělení provozu a údržby budovy

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Petr Klein009549 49 1209petr.klein
Zástupce vedoucí(ho) Martin OcelkaS111549 49 1229martin.ocelka
Zaměstnanci Michal DašekS111549 49 1229michal.dasek
Miroslav Duchoň001549 49 1211miroslav.duchon
Zdeněk KoláčekS111549 49 12291230@mail.muni.cz
Pavel RomanS111549 49 1229pavel.roman
Výtah 549 49 7261
Ozvučení auly042A549 49 6150
Vrátnice001549 49 1211
Zvukový technik137A549 49 1227zvukovy.technik

Centrum informačních technologií

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Aleš Kotula021549 49 1207ales.kotula
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Martin Knotek021549 49 4962martin.knotek
Zaměstnanci Zdeněk Hájek021549 49 4026zdenek.hajek
Ing. Milan Kolka, Ph.D.021549 49 4280milan.kolka

Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky, pracoviště PrF MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Zaměstnanci Andrea Krobauerová117549 49 6842andrea.krobauerova
Bc. Veronika Reitschmiedová021549 49 3176veronika.reitschmiedova

Katedra právní teorie

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D.S149549 49 5511martin.hapla
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.323B549 49 6258marketa.stepanikova
Sekretářka Tereza Buchalová212549 49 3216tereza.buchalova
Učitelé Mgr. Ing. John Altair Gealfow, Ph.D.320549 49 3708john.gealfow
doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D.S149549 49 5511martin.hapla
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.305549 49 5844lukas.hlouch
JUDr. Michal Malaník, Ph.D.307549 49 5527michal.malanik
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.307549 49 7613martin.skop
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.323B549 49 3584terezie.smejkalova
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.307549 49 5515tomas.sobek
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.323B549 49 6258marketa.stepanikova
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková, Ph.D.310549 49 6711linda.tvrdikova
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.310549 49 8005martina.urbanova
JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., LL.M.305549 49 6967jakub.valc
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.306549 49 8237milos.vecera
Mgr. Michal Vosinek320549 49 3355michal.vosinek
Mgr. Dennis Wassouf305549 49 8705dennis.wassouf

Katedra ústavního práva a politologie

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.142549 49 4954david.kosar
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.147549 49 4412ladislav.vyhnanek
Sekretářka Andrea Kalivodová, DiS.150549 49 3617andrea.kalivodova
Učitelé Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.144549 49 6247jaroslav.benak
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.146549 49 3792jan.filip
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.143549 49 5257pavel.kandalec
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.142549 49 4954david.kosar
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.146549 49 5235zdenek.koudelka
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D.144549 49 3948alzbeta.kralova
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.253549 49 4407pavel.molek
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.253549 49 7459katerina.simackova
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.147549 49 7575vojtech.simicek
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt142549 49 8255katarina.sipulova
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.253549 49 6506zuzana.vikarska
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.147549 49 4412ladislav.vyhnanek
JUDr. Marie Zámečníková, Ph.D.549 49 8863marie.zamecnikova
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.122549 49 4699robert.zbiral
Výzkumní pracovníci Patrick Casey Leisure, J.D., LL.M.143patrick.leisure
Odborní pracovníci Mgr. Natálie Dřínovská253natalie.drinovska
Mgr. Bc. Monika Hanych, Ph.D., LL.M.monika.hanych
Mgr. Ladislav Kováč, LL.M.549 49 6752ladislav.kovac
Mgr. Terézia Lazarováterezia.lazarova
JUDr. Marek Pivoda, MPhil253marek.pivoda
JUDr. Jan Rohlenajan.rohlena
Mgr. Filip Vlček, MJurfilip.vlcek

Katedra dějin státu a práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.313549 49 5231jaromir.tauchen
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.314549 49 7961pavel.salak
Sekretářka Zuzana Suchá212549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.312549 49 5705radek.cernoch
Mgr. Milan DobešS145549 49 3919milan.dobes
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.312549 49 3434nada.fiedlerova
JUDr. Jan Kabát312549 49 5220jan.kabat
JUDr. David Kolumber, Ph.D.311549 49 4297david.kolumber
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.314549 49 7961pavel.salak
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D.314549 49 5781lenka.malarova
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.313549 49 5231jaromir.tauchen
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.311549 49 8394ladislav.vojacek

Katedra správní vědy a správního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.155549 49 5497lukas.potesil
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Alena Kliková, Ph.D.152549 49 4922alena.klikova
Sekretářka Andrea Kalivodová, DiS.150549 49 3617andrea.kalivodova
Učitelé JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.159549 49 3212radislav.brazina
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.157549 49 4143petr.havlan
JUDr. David Hejč, Ph.D.157549 49 4825david.hejc
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.163549 49 4651jana.jurnikova
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.152549 49 4922alena.klikova
doc. JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.155549 49 5497lukas.potesil
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.152549 49 6522petr.prucha
JUDr. Anna Richterová, Ph.D.157549 49 7298anna.richterova
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.159549 49 6797stanislav.sedlacek
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.154549 49 7029sona.skulova
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.159549 49 6673veronika.smutna
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D.155tomas.svoboda

Katedra občanského práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.207549 49 4171pavel.koukal
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.266549 49 4571lenka.dobesova
Sekretářka Alice Dvořáková265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé Mgr. Bc. Josef Bártů255josef.bartu
Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D.260549 49 3192lubos.brim
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.266549 49 4571lenka.dobesova
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.260549 49 6253lukas.hadamcik
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.207549 49 3526jiri.handlar
Mgr. Adam Holubář, Ph.D.255adam.holubar
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.256549 49 4416jan.hurdik
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.260549 49 6014michal.janousek
Mgr. Silvie Konopková256549 49 5212silvie.konopkova
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.266martin.kornel
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.207549 49 4171pavel.koukal
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.254549 49 5313zdenka.kralickova
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.205filip.melzer
Mgr. Petra Mertelová260549 49 5766petra.mertelova
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.205549 49 6678katerina.ronovska
Prof. Dr. Martin Schauer213549490martin.schauer
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.256549 49 7100marketa.selucka
Emeritní profesoři prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.213josef.fiala

Katedra trestního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.229549 49 4806vera.kalvodova
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.231549 49 5471eva.brucknerova
Sekretářka Jana Dopitová211A549 49 7247jana.dopitova
Učitelé JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.231549 49 5471eva.brucknerova
Mgr. David Čep, Ph.D.231david.cep
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.226549 49 3599jaroslav.fenyk
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.230549 49 3870marek.frystak
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M.231549 49 5307milana.hrusakova
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.229549 49 4806vera.kalvodova
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.227549 49 5586josef.kuchta
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.226jan.provaznik
Emeritní profesoři prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.vladimir.kratochvil

Katedra mezinárodního a evropského práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.232549 49 5508filip.krepelka
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.234549 49 3882tereza.kyselovska
Sekretářka Jana Dopitová211A549 49 7247jana.dopitova
Učitelé JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.236549 49 3862radim.charvat
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.234549 49 4935klara.drlickova
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.232549 49 5508filip.krepelka
doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.234549 49 3882tereza.kyselovska
JUDr. Bc. Radovan Malachta, Ph.D.238549 49 4007radovan.malachta
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.549 49 6103jiri.malenovsky
JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.233549 49 5059zdenek.novy
Mgr. Iveta Rohová236549 49 3737iveta.rohova
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.237549 49 6717nadezda.rozehnalova
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.104549 49 7949david.sehnalek
doc. JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M.236549 49 6943ondrej.svacek
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.239549 49 7887vladimir.tyc
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.233549 49 4695katerina.uhlirova
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.238549 49 8121jiri.valdhans

Katedra obchodního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.248549 49 5153josef.kotasek
Zástupce vedoucí(ho) prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.246549 49 3168josef.bejcek
Sekretářka Mgr. Iva Jančíková211A549 49 6550iva.jancikova
Učitelé prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.246549 49 3168josef.bejcek
Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.245549 49 3390zuzana.dvorakova
Mgr. Martin Floreš244549 49 3487martin.flores
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.248549 49 5153josef.kotasek
doc. JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D.245549 49 7453jan.lasak
Mgr. Christian May244549 49 7113christian.may
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.247549 49 4693dana.ondrejova
Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.245549 49 8252monika.prikazska
Mgr. Bc. Helena Pullmannová, Ph.D.245helena.pullmannova
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.244549 49 6772radek.ruban
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.247549 49 3055josef.silhan
JUDr. Michala Špačková, Ph.D.245549 49 7437michala.spackova
Emeritní profesoři prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.245549 49 4065petr.hajn

Katedra finančního práva a národního hospodářství

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.237549 49 5976petr.mrkyvka
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.206549 49 5305michal.smejkal
Sekretářka Zuzana Suchá212549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé Mgr. Michal Blažek, Ph.D.206549 49 3158michal.blazek
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.309549 49 3039damian.czudek
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.549 49 3997petr.hurka
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLMladislav.janicek
doc. JUDr. Michal Janovec, Ph.D.S147549 49 8351michal.janovec
Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.206549 49 5053vojtech.kadlubiec
JUDr. Jana Komendová, Ph.D.255549 49 4183jana.komendova
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.206549 49 6835petr.machalek
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.237549 49 5976petr.mrkyvka
Mgr. Jan Neckář, Ph.D.309549 49 6451jan.neckar
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.309549 49 6209ivana.parizkova
prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.104549 49 6636michal.radvan
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.308549 49 8352johan.schweigl
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.206549 49 5305michal.smejkal
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA308549 49 7370dana.sramkova
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.S148549 49 4006martin.svoboda
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.163549 49 7730eva.tomaskova

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.220549 49 5101jakub.hanak
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.225549 49 7336vojtech.vomacka
Sekretářka Mgr. Iva Jančíková211A549 49 6550iva.jancikova
Učitelé Mgr. Hana Adamová, Ph.D.222hana.adamova
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.220549 49 5101jakub.hanak
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.222549 49 6562ivana.pruchova
JUDr. Jiří Vodička, Ph.D.222549 49 6114jiri.vodicka
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.225549 49 7336vojtech.vomacka
Mgr. Lucie Zdráhalová223549 49 8384lucie.zdrahalova
JUDr. Dominik Židek, Ph.D.223549 49 8431dominik.zidek
Odborní pracovníci Mgr. Sára Hrubešovásara.hrubesova

Ústav práva a technologií

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.S146549 49 6445radim.polcak
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.324B549 49 4751matej.myska
Sekretářka Tereza Buchalová212549 49 3216tereza.buchalova
Učitelé JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.324B549 49 7628jakub.harasta
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.michal.koscik
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.207549 49 4171pavel.koukal
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.213549 49 5322jakub.misek
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.324B549 49 4751matej.myska
Mgr. Tereza Novotná, Ph.D.213549 49 5242tereza.novotna
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.S146549 49 6445radim.polcak
Mgr. Martin Švec, Ph.D.213549 49 6115martin.svec
JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.roman.vanek
Odborní pracovníci Mgr. Michael Bátrlamichael.batrla
Mgr. Anna Blechováanna.blechova
Mgr. Kristýna Bónovákristyna.bonova
Mgr. Martin Erlebachmartin.erlebach
Mgr. Marián Jankovič, LL.M.marian.jankovic
JUDr. Adam Jareš, Ph.D.adam.jares
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D.frantisek.kasl
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)pavel.loutocky
Mgr. et Mgr. Tina Mizerovátina.mizerova
Mgr. Veronika Příbaň Žolnerčíková, Ph.D.319veronika.zolnercikova

Ústav pro otázky soudnictví

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt400549 49 8255katarina.sipulova
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Lukáš Hamřík, Ph.D.400549 49 8180lukas.hamrik
Učitelé Mgr. Lukáš Hamřík, Ph.D.400549 49 8180lukas.hamrik
JUDr. Ondřej Kadlec, J.D., MPhil, Ph.D.400ondrej.kadlec
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.142549 49 4954david.kosar
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt400549 49 8255katarina.sipulova
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.400marina.urbanikova
PD Dr. Attila Vincze, LL.M.400549 49 3940attila.vincze
Výzkumní pracovníci Patrick Casey Leisure, J.D., LL.M.400549 49 3967patrick.leisure
Odborní pracovníci Mgr. Šimon Chvojkasimon.chvojka
Etienne Hanelt, M.A.400549 49 6127etienne.hanelt
Mgr. Bc. Michal Kovalčík400michal.kovalcik
Mathieu Leloup, PhD, LL.M.400mathieu.leloup
Mgr. et Mgr. Kateřina Ochodkovákaterina.ochodkova
Mgr. Petra Pichaničová400549 49 6672petra.pichanicova
Samuel Spáč, Ph.D., M.A.400549 49 5094samuel.spac
Zaměstnanci Mgr. Kateřina Hobzová400549 49 4164katerina.hobzova

Katedra civilního práva procesního

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.263549 49 4089petr.lavicky
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Miloslav Hrdlička, LL.M.264549 49 6557miloslav.hrdlicka
Sekretářka Alice Dvořáková265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.262549 49 3498eva.dobrovolna
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.262549 49 3297bohumil.dvorak
Mgr. Jan Holas, Ph.D.264549 49 4140jan.holas
Mgr. Miloslav Hrdlička, LL.M.264549 49 6557miloslav.hrdlicka
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.263549 49 4089petr.lavicky
Mgr. Tereza Pondikasová, Ph.D.262549 49 8350tereza.pondikasova
JUDr. Anna Zemandlová, Ph.D.262549 49 5208anna.zemandlova

Centrum jazykového vzdělávání MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Kateřina Chudová410549 49 3934katerina.chudova
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D.404549 49 3208stepanka.dillingerova
Sekretářka Lenka Pavlíková410549 49 5455lenka.pavlikova
Učitelé Bc. Merve Aydin, M. B.A.409merve.aydin
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.404549 49 3439barbora.chovancova
Mgr. Kateřina Chudová410549 49 3934katerina.chudova
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.405veronika.camacho
Mgr. Štěpánka Dillingerová, Ph.D.404549 49 3208stepanka.dillingerova
Mgr. Radmila Doupovcová404549 49 4014radmila.doupovcova
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.404549 49 5707alena.hradilova
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková409549 49 6905vera.hromadkova
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D.404549 49 4884hana.kallus
Mgr. Kamila Novotná405549 49 4320kamila.novotna
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.katerina.sedlackova
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.409549 49 7536radek.simek
PhDr. Eva Šrámková405549 49 7692eva.sramkova
Mgr. Daniela Veškrnová405daniela.veskrnova

Menza MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Vedoucí provozu549 49 2731

Studentská komora AS PrF

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Kancelář031

Šatna talárů

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Talárovna011549 49 1189

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.