Telefonní seznam

Sekretariát děkana

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Děkan doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.105549 49 1201martin.skop
Tajemnice Ing. Blanka Přikrylová107549 49 1202blanka.prikrylova
Sekretářka Ing. Hana Hrušková105549 49 1200hana.hruskova
Podatelna Světlana Hlubučková059549 49 4181svetlana.hlubuckova
Fax FAX podatelna052541 21 0604
FAX sekretariát105541 21 3162

Personální a mzdové oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Dagmar Pipalová104549 49 1203dagmar.pipalova
Zaměstnanci Ing. Leona Čumová108549 49 3614leona.cumova
Veronika Macháček108549 49 6123veronika.machacek

Studijní oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Jaroslav Pavliňák113549 49 1205jaroslav.pavlinak
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Petra Marková116549 49 5858petra.markova
Zaměstnanci Bc. Martina Crhová117549 49 3100martina.crhova
Hana Holubová112549 49 6398hana.holubova
Mgr. Jana Lautrbachová114549 49 5664jana.lautrbachova
Mgr. Lenka Podrabská112549 49 6579lenka.podrabska
Radmila Tučková117549 49 5284radmila.tuckova
Externí spolupracovníci Bc. Tereza Dřevová117549 49 6842tereza.drevova

Oddělení pro zahraniční vztahy

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Věra Redrupová, B.A.125549 49 6861vera.redrupova
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Anna Tomenendalová127549 49 7753anna.tomenendalova
Fax FAX549 49 1270
Zahraniční lektoři125549 49 1259

Oddělení vnějších vztahů a marketingu

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Jana KledusováS190549 49 5489jana.kledusova
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Hana ČejkováS189549 49 6034hana.cejkova
Zaměstnanci Mgr. Petr HavlíkS189549 49 6587petr.havlik
Kateřina JaškováS189549 49 6408katerina.jaskova

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Ing. Jiří JarošS176549 49 1206jiri.jaros
Zástupce vedoucí(ho) Ing. Eva JarošováS175549 49 4596eva.jarosova
Zaměstnanci Ing. Martin GreplS175549 49 3516martin.grepl
Mgr. Tomáš GrulichS175549 49 4350tomas.grulich
Mgr. Petr HudečekS175549 49 3854petr.hudecek
Projektový servis Ing. Eva JarošováS175549 49 4596eva.jarosova

Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Bc. Radka Schardová008549 49 6873radka.schardova
Zástupce vedoucí(ho) Bc. Martina Augustinová008549 49 3044martina.augustinova
Pracoviště DSP403549 49 1251

Centrum dalšího vzdělávání

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Lenka Sochorová017549 49 1219lenka.sochorova
Zástupce vedoucí(ho) Jana Buchalová019549 49 8506jana.buchalova
Učitelé doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLMladislav.janicek
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.zdenek.kapitan
Mgr. Lenka Sochorová017549 49 1219lenka.sochorova
Zaměstnanci Mgr. Petra Butorová019petra.butorova
Ing. Naděžda Švihelová019549 49 5344nadezda.svihelova
Bc. Jana Würzlerová019549 49 8531jana.wurzlerova

Ekonomické oddělení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Vladimír Adámek, Ph.D.S177549 49 1204vladimir.adamek
Zástupce vedoucí(ho) Blanka NovákováS179549 49 6528blanka.novakova
Zaměstnanci Jana HrabálkováS179549 49 4299jana.hrabalkova
Hana Hrdličková044549 49 4850hana.hrdlickova
Zdeňka Maťašová059549 49 6396zdenka.matasova
Simona RakušanováS178549 49 4552simona.rakusanova

Ústřední knihovna

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Petra GeorgalaS185549 49 1208petra.georgala
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Hana RymešováS186549 49 6755hana.rymesova
Zaměstnanci Lenka AudyováS187549 49 6299lenka.audyova
Blanka HönigováS186549 49 4221blanka.honigova
Marcela Mečlová, DiS.S187549 49 6814marcela.meclova
Renata NováčkováS186549 49 3012renata.novackova
Jitka ReiningerováS188549 49 8723jitka.reiningerova
Zlatuše SmutnáS187549 49 7068zlatuse.smutna
Alice StojanováS188549 49 7184alice.stojanova
Alena Švachová, DiS.S188549 49 6953alena.svachova
Knihovna S107549 49 1220
Knihovna (mobil)S107604 22 5661

Oddělení provozu a údržby budovy

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Petr Klein009549 49 1209petr.klein
Zástupce vedoucí(ho) Martin OcelkaS111549 49 1229martin.ocelka
Zaměstnanci Michal DašekS111549 49 1229michal.dasek
Miroslav Duchoň001549 49 1211miroslav.duchon
Zdeněk KoláčekS111549 49 12291230@mail.muni.cz
Pavel RomanS111549 49 1229pavel.roman
Externí spolupracovníci Jan Daněk139549 49 4047jan.danek
Výtah 549 49 7261
Ozvučení auly042A549 49 6150
Vrátnice001549 49 1211
Zvukový technik137A549 49 1227zvukovy.technik

Centrum informačních technologií

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Ing. Aleš Kotula021549 49 1207ales.kotula
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Martin Knotek021549 49 4962martin.knotek
Zaměstnanci Zdeněk Hájek021549 49 4026zdenek.hajek
Ing. Milan Kolka, Ph.D.021549 49 4280milan.kolka
Externí spolupracovníci Mgr. Jiří Doušek021549 49 1280405245@mail.muni.cz
David Lang021549 49 1280david.lang

Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky, pracoviště PrF MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Zaměstnanci Mgr. Kateřina Bulová021549 49 3176katerina.bulova
Bc. Tereza Dřevová117549 49 6842tereza.drevova

Katedra právní teorie

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.306549 49 8237milos.vecera
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Martin Hapla, Ph.D.305549 49 5511martin.hapla
Sekretářka Tereza Buchalová323B549 49 3216tereza.buchalova
Učitelé JUDr. Martin Hapla, Ph.D.305549 49 5511martin.hapla
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.305549 49 4103jaromir.harvanek
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.305549 49 5844lukas.hlouch
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.320549 49 5742tatiana.machalova
JUDr. Michal Malaník, Ph.D.549 49 5527michal.malanik
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.320549 49 3584terezie.smejkalova
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.307549 49 5515tomas.sobek
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.307549 49 1201martin.skop
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.310549 49 6258marketa.stepanikova
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.310549 49 8005martina.urbanova
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.306549 49 8237milos.vecera
Odborní pracovníci Mgr. Bc. Monika Hanych, LL.M.403monika.hanych
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.helena.kubatova
Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.martin.lakomy
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.barbora.vackova

Katedra ústavního práva a politologie

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.122549 49 7263jan.svaton
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.147549 49 4412ladislav.vyhnanek
Sekretářka Andrea Kalivodová, DiS.150549 49 3617andrea.kalivodova
Učitelé Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.144549 49 6247jaroslav.benak
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.146549 49 3792jan.filip
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.143549 49 5257pavel.kandalec
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.253549 49 5235zdenek.koudelka
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.253549 49 4407pavel.molek
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.122549 49 7263jan.svaton
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.253549 49 7459katerina.simackova
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.253549 49 7575vojtech.simicek
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.147549 49 6506zuzana.vikarska
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.147549 49 4412ladislav.vyhnanek
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.143549 49 4699robert.zbiral
Odborní pracovníci Mgr. Bc. Monika Hanych, LL.M.403monika.hanych
Externí spolupracovníci doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.144549 49 5429jiri.kroupa

Katedra dějin státu a práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.313549 49 5231jaromir.tauchen
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.314549 49 7961pavel.salak
Sekretářka Zuzana Suchá323A549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.312radek.cernoch
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.312549 49 3434nada.fiedlerova
JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.314549 49 5204ondrej.horak
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.314549 49 4734jakub.razim
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.264549 49 6678katerina.ronovska
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.314549 49 7961pavel.salak
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.313549 49 6911karel.schelle
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.313549 49 5231jaromir.tauchen
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.311549 49 8394ladislav.vojacek
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.312549 49 8676michaela.zidlicka

Katedra správní vědy a správního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.154549 49 7029sona.skulova
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Alena Kliková, Ph.D.152549 49 4922alena.klikova
Sekretářka Andrea Kalivodová, DiS.150549 49 3617andrea.kalivodova
Učitelé JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.157549 49 3212radislav.brazina
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.157549 49 4143petr.havlan
JUDr. David Hejč, Ph.D.157549 49 4825david.hejc
JUDr. Anna Chamráthová159anna.chamrathova
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.163549 49 4651jana.jurnikova
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.155549 49 4689stanislav.kadecka
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.152549 49 4922alena.klikova
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.155549 49 5497lukas.potesil
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.152549 49 6522petr.prucha
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.159549 49 6797stanislav.sedlacek
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.154549 49 7029sona.skulova
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.159549 49 6673veronika.smutna
Mgr. Tomáš Svoboda159tomas.svoboda

Katedra občanského práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.264549 49 6678katerina.ronovska
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.263549 49 4171pavel.koukal
Sekretářka Alice Dvořáková265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.266549 49 4571lenka.dobesova
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.206549 49 6253lukas.hadamcik
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.263549 49 3526jiri.handlar
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.256549 49 4416jan.hurdik
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.260549 49 6014michal.janousek
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.266martin.kornel
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.263549 49 4171pavel.koukal
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.254549 49 5313zdenka.kralickova
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.264549 49 6678katerina.ronovska
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.256549 49 7100marketa.selucka

Katedra trestního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.229549 49 4806vera.kalvodova
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.227549 49 5586josef.kuchta
Sekretářka Jana Dopitová232549 49 7247jana.dopitova
Učitelé JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.231549 49 5471eva.brucknerova
Mgr. David Čep231david.cep
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.226549 49 3599jaroslav.fenyk
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.230549 49 3870marek.frystak
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.231549 49 5307milana.hrusakova
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.229549 49 4806vera.kalvodova
Mgr. Katarína Kandová231549 49 6478katarina.kandova
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.227549 49 5586josef.kuchta
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.226549 49 5471jan.provaznik
Emeritní profesoři prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.vladimir.kratochvil

Katedra mezinárodního a evropského práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.236549 49 5508filip.krepelka
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.234549 49 3882tereza.kyselovska
Sekretářka Jana Dopitová232549 49 7247jana.dopitova
Učitelé JUDr. Klára Drličková, Ph.D.234549 49 4935klara.drlickova
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.236549 49 3862radim.charvat
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.263549 49 4171pavel.koukal
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.236549 49 5508filip.krepelka
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.234549 49 3882tereza.kyselovska
Mgr. Bc. Radovan Malachta222549 49 4007radovan.malachta
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.jiri.malenovsky
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.233549 49 5059zdenek.novy
Mgr. Iveta Rohová238549 49 3737iveta.rohova
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.237549 49 6717nadezda.rozehnalova
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.238549 49 7949david.sehnalek
JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M.ondrej.svacek
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.239549 49 7887vladimir.tyc
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.233549 49 4695katerina.uhlirova
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.222549 49 8121jiri.valdhans
JUDr. Lucie Zavadilová549 49 4080lucie.zavadilova
Odborní pracovníci JUDr. Lucie Zavadilová549 49 4080lucie.zavadilova

Katedra obchodního práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.248549 49 5153josef.kotasek
Zástupce vedoucí(ho) prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.246549 49 3168josef.bejcek
Sekretářka Vladimíra Vraná130549 49 3027vladimira.vrana
Učitelé prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.246549 49 3168josef.bejcek
Mgr. Zuzana Dvořáková245zuzana.dvorakova
Mgr. Martin Florešmartin.flores
Mgr. Zdeněk Houdek244549 49 6195zdenek.houdek
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.248549 49 5153josef.kotasek
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.247549 49 4693dana.ondrejova
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.245549 49 6405jarmila.pokorna
Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.244549 49 8252monika.prikazska
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.244549 49 6772radek.ruban
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.247549 49 3055josef.silhan
JUDr. Eva Večerková, Ph.D.245549 49 8199eva.vecerkova
Emeritní profesoři prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.245549 49 4065petr.hajn
Externí spolupracovníci JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.549 49 4310107828@mail.muni.cz

Katedra finančního práva a národního hospodářství

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.322A549 49 5976petr.mrkyvka
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.309549 49 6209ivana.parizkova
Sekretářka Vladimíra Vraná130549 49 3027vladimira.vrana
Učitelé doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.322B549 49 3246jiri.blazek
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.322549 49 3039damian.czudek
JUDr. Michal Janovec, Ph.D.308549 49 8351michal.janovec
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.322A549 49 5976petr.mrkyvka
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.309549 49 6209ivana.parizkova
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.304549 49 6636michal.radvan
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.308549 49 8352johan.schweigl
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA308549 49 7370dana.sramkova
Ing. Eva Tomášková, Ph.D.309549 49 7730eva.tomaskova

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí JUDr. Jan Horecký, Ph.D.212549 49 6018jan.horecky
Zástupce vedoucí(ho) doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.207549 49 3910milan.galvas
Sekretářka Zuzana Suchá323A549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.207549 49 3910milan.galvas
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.212549 49 6018jan.horecky
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.549 49 5054andrea.hrdlickova
Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.213549 49 5053vojtech.kadlubiec
JUDr. Jana Komendová, Ph.D.213549 49 4183jana.komendova
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.207petr.machalek
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.213549 49 5305michal.smejkal
Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D.206549 49 7848nelly.springinsfeldova

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.220549 49 4533ilona.jancarova
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.225549 49 5101jakub.hanak
Sekretářka Zuzana Suchá323A549 49 3848zuzana.sucha
Učitelé JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.225549 49 5101jakub.hanak
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.220549 49 4533ilona.jancarova
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.223549 49 6562ivana.pruchova
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.205549 49 3056jana.tkacikova
Mgr. Jiří Vodička205549 49 6114jiri.vodicka
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.225549 49 7336vojtech.vomacka
JUDr. Dominik Židek, Ph.D.223549 49 8431dominik.zidek
Externí spolupracovníci JUDr. Jana Dudová, Ph.D.206549 49 359796@mail.muni.cz
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.206549 49 6288milan.pekarek

Ústav práva a technologií

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.324A549 49 1031radim.polcak
Zástupce vedoucí(ho) JUDr. Matěj Myška, Ph.D.324B549 49 4751matej.myska
Sekretářka Tereza Buchalová323B549 49 3216tereza.buchalova
Učitelé JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.324B549 49 7628jakub.harasta
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.234549 49 3882tereza.kyselovska
JUDr. MgA. Jakub Míšek319549 49 5322jakub.misek
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.324B549 49 4751matej.myska
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.324A549 49 1031radim.polcak
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.320549 49 3584terezie.smejkalova
Mgr. Martin ŠvecS174549 49 6115martin.svec
Odborní pracovníci Mgr. Dominika Collettdominika.collett
Ing. Mgr. František Kaslfrantisek.kasl
doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.jan.kolouch
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.michal.koscik
Mgr. Bc. Ivana Kudláčková319549 49 5376ivana.kudlackova
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)pavel.loutocky
Mgr. Bc. Tereza LungováS174549 49 6312tereza.lungova
Mgr. Tereza Novotná324novotna.tereza
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.ladislav.pokorny
Mgr. Václav Stupka, Ph.D.-vaclav.stupka
Mgr. Terezie Vojtíškováterezie.vojtiskova
Mgr. Jakub Vostoupaljakub.vostoupal
JUDr. Marek Vrbíkmarek.vrbik
Externí spolupracovníci Mgr. Petra GeorgalaS185549 49 5974petra.georgala

Ústav pro otázky soudnictví

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.142549 49 4954david.kosar
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.400katarina.sipulova
Učitelé doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.142549 49 4954david.kosar
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.400hubert.smekal
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.400marina.urbanikova
Výzkumní pracovníci Bríd Ní Ghráinne400brid.ni_ghrainne
Odborní pracovníci Mgr. Adam Blisa400adam.blisa
Mgr. Ondřej Kadlec, J.D., MPhil400ondrej.kadlec
Madalina Bianca Moraru, Ph.D., LL.M.400madalina_bianca.moraru
Mgr. et Mgr. Tereza Papoušková400549 49 3839tereza.papouskova
Mgr. Bc. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.400jan.petrov
Samuel Spáč, PhD., M.A.400549 49 5094samuel.spac
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.400katarina.sipulova
Nino Tsereteli, Ph.D., LL.M.400549 49 5948nino.tsereteli
Zaměstnanci Mgr. Lukáš Hamřík400549 49 8180lukas.hamrik

Katedra civilního práva procesního

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.264549 49 4089petr.lavicky
Zástupce vedoucí(ho) Mgr. Miloslav Hrdlička260549 49 6557miloslav.hrdlicka
Sekretářka Alice Dvořáková265549 49 4402alice.dvorakova
Učitelé JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.262549 49 3498eva.dobrovolna
Mgr. Jan Holas549 49 4140jan.holas
Mgr. Miloslav Hrdlička260549 49 6557miloslav.hrdlicka
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.264549 49 4089petr.lavicky
Mgr. Tereza Pondikasová262549 49 8350tereza.pondikasova
Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D.262549 49 5208anna.zemandlova
Externí spolupracovníci JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.260549 49 349768560@mail.muni.cz

Centrum jazykového vzdělávání MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.410549 49 3208stepanka.bilova
Zástupce vedoucí(ho) PhDr. Eva Šrámková405549 49 7692eva.sramkova
Sekretářka Lenka Pavlíková410549 49 5455lenka.pavlikova
Učitelé Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.410549 49 3208stepanka.bilova
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho405veronika.camacho
Mgr. Radmila Doupovcová404549 49 4014radmila.doupovcova
Daniel Gerrard, M.A.404549490daniel.gerrard
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.404549 49 7770alena.hradilova
Mgr. et Mgr. Věra Hromádkovávera.hromadkova
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.404549 49 3439barbora.chovancova
Mgr. Kateřina Chudová404549 49 3934katerina.chudova
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D.404549 49 4884hana.kallus
Mgr. Kamila Novotná405549 49 4320kamila.novotna
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.katerina.sedlackova
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.409549 49 7536radek.simek
PhDr. Eva Šrámková405549 49 7692eva.sramkova
Mgr. Daniela Veškrnová405daniela.veskrnova
Externí spolupracovníci PhDr. Radoslava Šopovová409549 49 7653radoslava.sopovova

Menza MU

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Vedoucí Vedoucí provozu541 21 4552

Studentská komora AS PrF

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Kancelář031

Šatna talárů

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Talárovna011549 49 1189

Knihkupectví Wolters Kluwer ČR

FunkceJménoMístnostTelefonE-mail @law.muni.cz
Knihkupectví014541 21 4855

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.